Archiwalne Aktualności 2010-2011 pełna treść

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Abecadło” nr 15

Klub Słowa Pisanego działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębicy przy ulicy Mościckiego wydał kolejny numer swojego kwartalnika pod tytułem „Abecadło”. Jest to już 15. numer tego pisemka, 2 w tym roku. Inicjatywa jest częścią programu dotyczącego budowy wsparcia społecznego dla osób i rodzin z zaburzeniami psychicznymi. Program jest realizowany dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół redakcyjny tworzą uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz ich opiekunowie: Wanda Bednarska, Marta Ścibor, Teresa Babicz oraz Maria Stefaniak-Piekło.

Piętnasty numer „Abecadła” jest, tak jak poprzednie, poświęcony podsumowaniu minionego kwartału. W krótkich informacyjnych tekstach przypomniano m.in. wyjazd uczestników zajęć na Górę Śmierci i cmentarz żołnierzy radzieckich, „Uwierz w sukces” – przegląd niezwykłych talentów osób niepełnosprawnych, grillowanie z przyjaciółmi z innych placówek opiekuńczych województwa podkarpackiego, warsztaty integracyjne w Przeworsku i wiele innych. Trzeba przyznać, że minione 3 miesiące obfitowały w wiele ważnych i mniej ważnych, ale znaczących dla życia społecznego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębicy wydarzeń.

W numerze jest ponadto „Kącik Łasucha” a w nim przepis na placek czeski. W prezentacji twórczości uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy można przeczytać dwa wiersze pani Wandy Bednarskiej pt. „Lato” oraz „Rozmyślania”. W rubryce poświęconej ciekawostkom czytelnicy „Abecadła” mogą zapoznać się z właściwościami popularnych ziół m.in. bazylii, lawendy, tymianku itp. (aj)

Trzeci rok aktywności

Przejdź do - Trzeci rok aktywności

Już trzeci rok trwa realizacja projektu systemowego przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Każdy rok realizacji tego projektu, to kolejne szkolenia, kursy i zdobywanie nowych umiejętności przez beneficjentów. Spora grupa z nich dzięki uczestnictwu w projekcie znalazła pracę.

Projekt jest realizowany od 2008 roku, zakończy w 2013. Środki na jego realizację pochodzą w zdecydowanej większości z Europejskiego Funduszu Społecznego. „Czas na aktywność w mieście Dębica”, to program przygotowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego koordynatorem jest Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS.

- Już trzeci rok realizujemy ten projekt – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Jego celem jest objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną bezrobotnych mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z pomocy opieki społecznej. Dzięki uczestnictwu w programie nasi podopieczni podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Przede wszystkim jednak przywracamy im nadzieję na lepsze jutro, odbudowujemy ich poczucie własnej wartości. Po pewnym czasie u osób bezrobotnych, które spotykają się z odmową zatrudnienia, to poczucie wartości własnej osoby jest bardzo niskie. Najchętniej zamknęliby się we własnych domach i nie wychodzili nigdzie. O szukaniu pracy w tym stanie psychicznym trudno nawet pomyśleć. Jest to jakby błędne koło. Staramy się pomóc uczestnikom projektu wyjść z tego koła.

Obecnie trwają zajęcia drugiej grupy w Klubie Integracji Społecznej. Uczestniczy w nich 15 osób. Prowadzone są również zajęcia z coachingu indywidualnego, w których bierze udział 45 osób. Celem coachingu jest budowanie aktywnej postawy, kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych, rozwijanie samooceny i wiary w siebie. Osiem rodzin uzyskało wsparcie asystentów rodzinnych. Głównym celem spotkań rodziny z asystentem jest wyrównanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny, przekazanie prawidłowych wzorców, podniesienie samooceny beneficjentów, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wspólnie zdiagnozowanych problemów.

Zakończył się kurs podstaw obsługi komputera dla 20 osób. 23 osoby są w trakcie kursu pod nazwą „sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych”. 8 panów przez tydzień szkoliło się w obsłudze „wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Zakończył się również kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych dla 11 pań. Swoje praktyki przyszłe opiekunki odbywały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Domu Pomocy Społecznej na Wolicy.

- Poszerzyliśmy znacznie ofertę o szkolenia zawodowe, finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia ogólnego. Ponadto uczestnicy projektu objęci są pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną, poradnictwem zawodowym, terapią uzależnień. Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Przez kontrakty socjalne chcieliśmy zmobilizować uczestników do aktywności, uczestnictwa w zajęciach, skorzystania z oferowanych szkoleń, kursów, dokształcania i w perspektywie do zmiany swojego dotychczasowego życia – mówi Marzena Socha. – Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nam się to udaje. (aj)

Dzieci jadą na kolonię

Grupa dzieci i młodzieży z Dębicy z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej spędzi 2 tygodnie na koloniach w Iwoniczu Zdroju. Kolonia jest organizowana przez MOPS na zlecenie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Od kilku lat dębicki MOPS realizuje podobne kolonie. W latach poprzednich jednak pula miejsc przypadających na Dębicę wynosiła od 9 do 11 uczestników. - W tym roku dostaliśmy aż 29 miejsc – mówi Halina Dziewulak, kierownik działu pracy środowiskowej MOPS. – Domyślam się, że jest to spowodowane naszą sprawną organizacją rekrutacji w latach poprzednich oraz poprawnego zachowania się na koloniach naszych dzieci i młodzieży. Co roku zostawiały one po sobie bardzo dobre wrażenia. Kuratorium Oświaty doceniło nasze starania i przyznało nam w tym roku znacznie więcej miejsc, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, i z czego najbardziej skorzystają dzieci naszych podopiecznych.

Wyjazd na kolonie dzieci z Dębicy zaplanowano na najbliższą sobotę. Wśród 29 osobowej grupy są dzieci w wieku od 9 lat oraz młodzież 15-letnia. Razem z młodymi dębiczanami do Iwonicza Zdroju pojedzie również 19-osobowa grupa podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Wszyscy bez problemu zmieszczą się w jednym autobusie, co zmniejszy koszty jego wynajęcia. Na miejscu zaplanowano zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i tam posiłki. W programie kolonii są wycieczki w Bieszczady, zwiedzanie Iwonicza Zdroju oraz jego okolic, gry i zabawy oraz przede wszystkim wypoczynek. (aj)

Pojechali do Włoch

Przejdź do - Pojechali do Włoch

Grupa 10. młodych dębiczan wyjechała do Włoch na kolonię. Organizatorem wyjazdu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich. Dębiczanie byli rekrutowani na wyjazd przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wśród dzieci osób dotkniętych powodzią.

Dębiczanie przez prawie 2 tygodnie mieszkać będą w starej plebanii w niewielkiej miejscowości w Toskanii koło Arezzo. Chętni będą mogli zamieszkać w namiotach, co przy wysokich temperaturach we Włoszech może być dużą przyjemnością dla młodzieży. Organizatorzy zapewniają 5 posiłków dziennie kuchni polskiej oraz wiele atrakcji: wycieczek, plażowania, zwiedzania regionów i miast włoskich.

Dębicki MOPS pokrywa koszty autobusu, który zawiózł kolonistów do granicy kraju oraz przywiezie ich do Dębicy. (aj)

Każdy ma swój czas

Przejdź do - Każdy ma swój czas

- Macie teraz swoje 5 minut – mówiła Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do uczestników zajęć organizowanych przez Klub Integracji Społecznej. – Bardzo się cieszę, że dobrze wykorzystujecie ten czas. Będziemy wam w tym nadal pomagać.

Trzynaście osób ukończyło zajęcia w Klubie Integracji Społecznej MOPS. Kilka tygodni temu zajęcia w klubie zaczęło 15 osób. Ukończyło je 13, gdyż 2 panie w trakcie zajęć znalazły pracę. W trakcie rozdawania dyplomów kolejne dwie panie poinformowały, że one także znalazły pracę. W ten sposób w drugiej turze zajęć Klubu Integracji Społecznej 4 osoby znalazły zatrudnienie. W tym roku KIS poprowadzi jeszcze trzecią serię zajęć.

Takie zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Z chętnymi prowadzą zajęcia doradca zawodowy oraz psycholog. Tematyka: stres i sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zdrowy styl życia, asertywność i doskonalenie umiejętności wyrażania swoich uczuć, myśli i opinii, budowanie własnej wartości. Nie brakowało także tematyki związanej z poszukiwaniem pracy np. analiza niepowodzeń w tym zakresie, odrywanie własnych umiejętności i możliwości, rozmowa kwalifikacyjna i dokumenty aplikacyjne, rynek pracy i sposoby poszukiwania ofert.

Uczestniczący w zajęciach Klubu Integracji Społecznej to w dużej części osoby długotrwale bezrobotne. Stracili pracę i od dawna nie mogą jej znaleźć lub po szkole nie podjęli jej nigdy. Dla nich uczestnictwo w zajęciach KIS oraz kursy i szkolenia organizowane w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica” z Europejskiego Funduszu Społecznego są dużą szansą zwiększenia swojej oferty przetargowej na trudnym rynku pracy. Panowie chętnie uczestniczyli w kursie operatora wózków widłowych. Panie w najbliższym czasie rozpoczną kurs kucharza małej gastronomii. Większość uczestniczyła w kursie podstaw obsługi komputera i kasy fiskalnej.

Zachęcając wszystkich uczestników zajęć w Klubie Integracji Zawodowej do podejmowania kolejnych kursów Małgorzata Kędzior powiedziała, że Zespół Aktywizacji Bezrobotnych jest otwarty na propozycje. – Możecie sami zaproponować tematykę kolejnych kursów i szkoleń. Jeśli tylko zbierze się większa grupa chętnych i jeśli ten kurs da wam szansę znalezienia pracy postaramy się go zorganizować. Wykorzystujcie możliwości, jakie wam stwarzamy, zdobywajcie dodatkowe kwalifikacje, uczcie się. Przykład waszych koleżanek i kolegów, którzy wcześniej znaleźli pracę jest bardzo optymistyczny. Mam nadzieję, że także i wam się powiedzie. (aj)

Wakacje dzieci powodzian

Przejdź do - Wakacje dzieci powodzian

Opalone, zadowolone i szczęśliwe wróciły dzieci z Toskanii we Włoszech oraz miejscowości Rowy nad Bałtykiem. Obie grupy zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy wyjechały na wakacje dzięki Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich. W grupie, która wyjechała do Włoch było 10 dzieci. W Rowach było 36 dzieci. Były to dzieci z rodzin dotkniętych klęską powodzi z miasta Dębica, gminy Dębica oraz gminy Żyraków. – Wszyscy mogli w ten sposób zapomnieć przez te kilkanaście dni kolonii o powodzi i stratach, jakie dotknęły ich rodziny. Kolonie były dla dzieci całkowicie bezpłatne. Sądzę, że była to znacząca pomoc dla ich rodzin – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Grupa dzieci, która wyjechała do Włoch mieszkała w budynku plebanii w miejscowości położonej w samym sercu Toskanii. Razem z dębickimi dziećmi na kolonii były dzieci z województwa mazowieckiego. Organizowano dla nich wycieczki do Rzymu, Watykanu, Asyżu, Pizzy i Poppi, gdzie wszyscy zwiedzali zabytki oraz obiekty kultury. Byli także przy grobie Jana Pawła II. Oczywiście były również kąpiele w rzecze i Morzu Liguryjskim, plażowanie.

Druga grupa, która pojechała na kolonie do Rowów mieszkała w ośrodku Fregata oddalonym 200 metrów od Bałtyku. Przez pierwsze dni pogoda nie była zbyt dobra, dlatego czas wypełniono licznymi wycieczkami m.in. zwiedzano okolice Rowów, Ustkę, Park Słowiński i jego okolice. Wieczorami dzieci brały udział w zajęciach świetlicowych, wybierały miss i mistera kolonii, śpiewały caraoke, grały w piłkę nożną, siatkową, badmintona itp. Zapoznawały się także z innymi kolonistami z Gdańska i Łodzi przebywającymi w ośrodku Fregata. Kiedy pogoda się poprawiła nikt nie mógł ich zatrzymać przed kąpielami w morzu, plażowaniem i zabawami nad wodą. Grupa była bardzo zdyscyplinowana. Opiekowało się nimi 3 wychowawców z MOPS i MZO. Zaraz po przyjeździe do Rowów zorganizowano dzieciom spotkanie z miejscowymi policjantami, którzy zapoznali ich z podstawowymi zasadami zachowywania bezpieczeństwa na plaży i w miejscowościach wakacyjnych. (aj)

Wrócili z Iwonicza Zdroju

Przejdź do - Wrócili z Iwonicza Zdroju

Prawie 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Dębicy wróciła z kolonii w Iwoniczu Zdroju. Swój 2 tygodniowy wyjazd koloniści wspominają z wielka przyjemnością. Żałują tylko, że czas tak szybko minął.

Dokładnie 29 dzieci z Dębicy wypoczywało w Iwoniczu Zdroju. Byli zakwaterowani w internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Również tam jedli posiłki, które – jak podkreśla Stanisława Stasik, kierowniczka kolonii – były ustalane przez radę kolonii.

W Iwoniczu Zdroju razem z młodymi dębiczanami wypoczywali również mieszkańcy gminy Dębica, gminy Żyraków, Ostrowa, Sędziszowa Małopolskiego oraz Iwierzyc. Ogółem było to 95 dzieci od 7 roku życia oraz młodzież 16-letnia. Kolonia była zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Krosna na zlecenie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Rekrutacją jej uczestników zajmowały się ośrodki pomocy społecznej, w Dębicy był to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, spośród rodzin swoich podopiecznych.

Takie kolonie MOPS organizował od kilku lat. Wcześniej jednak liczba dzieci z Dębicy była znacznie mniejsza i wahała się od 9 do 11.

W czasie kolonii jej uczestnicy spotkali się z Marianem Dudą, społecznym rzecznikiem praw dziecka z Krosna. Rozmawiali z nim o swoich prawach, ale także musieli przyjąć do wiadomości obowiązki dzieci. Organizatorzy kolonii zaprosili na nią również przedstawicieli policji. Rozmawiano o przestępczości wśród nieletnich i ich odpowiedzialności karnej. W czasie innych spotkań i prelekcji młodzi koloniści zapoznali się z zasadami zdrowego stylu życia, podstawach higieny osobistej, szkodliwości nikotynizmu, narkomanii oraz nadużywania alkoholu.

Przede wszystkim jednak kolonia wypełniona była wypoczynkiem: grami, zabawami konkursami i wycieczkami. Odwiedzono zalew nad Soliną, skansen w Sanoku, centrum ekumeniczne w Myczkowcach. Zwiedzano Iwonicz Zdrój i jego okolice.

Opiekunowie kolonii powiedzieli nam, że grupa dzieci i młodzieży z Dębicy nie sprawiała większych kłopotów na kolonii i zostawiła po sobie dobre wspomnienia wśród wychowawców.

Jadą w Pieniny

Na 3 dniową wycieczkę w Pieniny wyjeżdża grupa dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Wyjazd dojdzie do skutku dzięki hojności sponsorów. – Traktujemy ten wyjazd, jako element integrujący uczestników zajęć w naszych świetlicach oraz zakończenie wakacji – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z Dębicy grupa wyjeżdża w poniedziałek. Zakwaterowana zostanie w jednym z pensjonatów w Niedzicy, którego właściciel bardzo przyjaźnie (także pod względem finansowym) potraktował podopiecznych dębickich świetlic. Jeszcze tego samego dnia młodzi dębiczanie wybiorą się na pieszą wycieczkę po okolicy i popływają w basenie. Kolejnego dnia grupa zwiedzać będzie wąwóz Homole w Jaworkach i wyjedzie kolejką linową na Palenicę w Szczawnicy. Wieczorem zabawa na dyskotece. Trzeciego dnia wycieczki dębiczanie zwiedzać będą zamek w Niedzicy i popływają statkiem „Biała Dama” po zalewie Czorsztyńskim. Około godziny 19.00 w środę planowany jest powrót do domu. (aj)

Zgrana Paka rozpoczęła pracę

Przejdź do - Zgrana Paka rozpoczęła pracę

Po wakacyjnej przerwie do świetlicy socjoterapeutycznej Zgrana Paka na osiedlu Matejki znowu przychodzą dzieci. Dwie pozostałe świetlice przy ulicy Kraszewskiego oraz przy ulicy Sienkiewicza rozpoczną swoja działalność 1 września. Wszystkie świetlice, tak jak do tej pory, będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

- Tylko pierwsze dni funkcjonowania świetlicy przy ulicy Matejki pokazują, że takie placówki bardzo są potrzebne w mieście – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Jeszcze są wakacje, ale już przychodzą tutaj dzieci. Mają w świetlicy wiele atrakcyjnych zajęć, ale muszą się także podporządkować pewnym regułom. Codziennie jest przeszło 40 dzieci. Od 1 września ruszają świetlice przy Kraszewskiego i Sienkiewicza. Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w porównaniu do okresu przed wakacjami, to ta, że w czerwcu zakończyła się realizacji projektu „Nie ulicy – Tak świetlicy”.

Przypomnijmy, że pierwsza była świetlica socjoterapeutyczna „Zgrana Paka”, która powstała w 2007 roku. Placówka mieści się w bloku przy ulicy Matejki 7. Od listopada 2008 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują kolejne dwie świetlice środowiskowe. Mieszczą się one przy ul. Sienkiewicza 1 (budynek internatu ZSZ Nr 1) oraz przy ulicy Kraszewskiego 90 (pomieszczenia należące uprzednio do Biblioteki Miejskiej).

Obie placówki powstały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nie ulicy Tak świetlicy”. Projekt był realizowany od 01.08.2008r. do 30.06.2010 r. Zgodnie z założeniami w zajęciach brało udział 120 młodych ludzi.

Obecnie, po zakończeniu realizacji projektu, wszystkie świetlice prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Nie będzie również ograniczeń wiekowych w przyjmowaniu do nich dzieci. Wszystkie trzy świetlice będą przyjmowały chętne dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia.

- Świetlice powstały po to, aby zagospodarować dzieciom i młodzieży z naszego miasta ich czas wolny – mówi Małgorzata Kędzior. – Chcemy nadal pomagać im w rozwoju intelektualnym i fizycznym. Mamy do tego bardzo dobrze wyposażone świetlice, zlokalizowane na Matejki, Kraszewskiego i Sienkiewicza, mamy dobrą kadrę instruktorską.

Małgorzata Kędzior chciałaby we współpracy z klubem bilardowym Pino utworzyć przy świetlicach sekcje bilarda sportowego. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze stołów bilardowych. Praca z instruktorami może, zatem przynieść wymierne efekty.

Wszystkie trzy świetlice są ponadto wyposażone w pracownie komputerowe. Opiekunowie chcą, aby tak jak do tej pory uczestnicy zajęć nie wykorzystywali ich jedynie do gier, lecz także uczyli się na komputerach, wykorzystywali Internet do zdobywania nowych wiadomości poszerzając w ten sposób swoje zainteresowania. Dlatego Małgorzata Kędzior chce, aby nadal z dziećmi pracowali informatycy.

- W świetlicach będą także socjoterapeuci, gdyż sporo dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach ma różnego rodzaju problemy. Nie wolno nam pozostawić ich samych. Oczywiście nadal będziemy pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji i starać się uzupełniać braki w edukacji. Będzie także wiele innych zajęć i sądzę, że nowy okres funkcjonowania naszych świetlic zostanie wzbogacony o kolejne pozytywne dokonania – kończy Małgorzata Kędzior. (aj)

Trzy dni w Pieninach

Przejdź do - Trzy dni w Pieninach

Z trzydniowej wycieczki integracyjnej z Pienin wróciły dzieci ze świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Grupa 33 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z trzech świetlic środowiskowych MOPS zakwaterowana była w pięknym ośrodku wypoczynkowym „Kinga” w Kacwinie w pobliżu Niedzicy, którego właściciel bardzo przyjaźnie (także pod względem finansowym) potraktował podopiecznych dębickich świetlic. Zorganizował dla nich także ognisko z pieczeniem kiełbasek i zapraszał, aby również w przypadku kolejnych wyjazdów korzystać z jego ośrodka.

Młodzi dębiczanie wyjechali kolejką linową na Palenicę w Szczawnicy. Byli na najwyższym szczycie Pienin - Wysokiej. Pojechali do Jaworek i przeszli wąwozem Homole. Zwiedzali zamek w Niedzicy i pływali statkiem „Harnaś” po jeziorze Czorsztyńskim. Wolny czas dzieci ze świetlic MOPS spędzały w zorganizowanej dla nich dyskotece, na karaoke i innych zabawach.

- Wyjazd doszedł do skutku dzięki hojności sponsorów, którym pragnę podziękować: firmie „Nomi”, Igloocarowi, Carrefourowi i stowarzyszeniu Ad Astram. Dzięki nim dzieci i młodzież z naszych świetlic miały bardzo interesującą wycieczkę oraz mogły wypocząć przed nowym rokiem szkolnym – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. (aj)