Aktualności

"Aktywność kluczem do sukcesu ”


Projekt: „Aktywność kluczem do sukcesu ” -  realizowany jest ze środków pozyskanych z Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej. Projekt ma  na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego oraz  dalsze przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.


więcej

„Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”


Projekt „Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”  realizowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.


Projekt skierowany jest do 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica i Gminy Miasto Dębica, uczęszczających na zajęcia do świetlic działających w mieście Dębica (ul. Matejki, Kraszewskiego oraz Sienkiewicza) oraz świetlicy działającej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Dębica – Latoszyn. 


więcej

Powrót dzieci z kolonii (17/07/2014)


Po raz kolejny 28 osobowa grupa dzieci i młodzieży, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, skorzystała z możliwości wyjazdu wakacyjnego, tym razem  nad polskie morze. Zostali oni zakwaterowani w ośrodku szkoleniowo Wychowawczym „Karolówka” w Mrzeżynie.


więcej

Wyróżnienie za aktywizację podopiecznych MOPS (01/07/2014)


27- 28 czerwca br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się Targi Aktywnych Form Pomocy zrealizowane w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015 r.”, ogłoszonego i dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W targach uczestniczyło Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Pani Monika Skowron- Kierownik CIS odebrała od Pani Krystyny Wyrwickiej- Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS wyróżnienie dla Gminy Miasta Dębica za aktywizację podopiecznych MIOPS Dębica.


więcej

Nasze wakacje (03/07/2014)


Od 3 do 16 lipca 2014 roku, dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przebywają na kolonii sportowo – edukacyjnej.


więcej

Spotkanie z emerytami MOPS (01/07/2014)


Bardzo miłym zwyczajem stały się spotkania kierownictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy z byłymi pracownikami tej placówki. Odbywają się one w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej. 


więcej

Efekty partnerstwa (18/06/2014)


Od 16 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” rozpoczął realizację trzech ważnych projektów. „Aktywny Senior III”, „Aktywny Klub Seniora”, „Równamy Szanse”. Wszystkie projekty łączy to, że ich zadaniem jest wspieranie środowisk mniej zaradnych, pomaganie im w pokonywaniu życiowych trudności, aktywizowanie ich.


więcej

„Nasze Dzieci. Nasza Przyszłość” (17/06/2014)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” zorganizował piknik integracyjny. Odbył się on z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w sportowej stodole KS Wisłoka Dębica.


więcej

Kobiety są siłą - konferencja w Urzędzie Miejskim w Dębicy (05/06/2014)


22 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyła się konferencja „Kobiety są siłą” zorganizowana przez Małgorzatę Dąbrowską ( firma Aviva) oraz Katarzynę Rostowską – Machnik (Powiatowy Urząd Pracy). Podczas bogatego programu konferencji w ramach którego odbyły się m.in. wykłady, prezentacje i pokaz mody miał miejsce finał projektu “Sukienka sukcesu” skierowanego do bezrobotnych, a poszukujących pracy kobiet z terenu powiatu dębickiego. 


więcej

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – to działa! (26/05/2014)


Uroczyście otwarto siedzibę Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przy ulicy Brzegowej, które działa od października ubiegłego roku. 


więcej
Realizacja: