Aktualności

Warsztaty fotograficzne dla seniorów. Wyjazd do Cyziówki


Dnia 13 sierpnia 2014 roku, w ramach programu ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego  - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie , a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Ad Astram”, 32 osobowa grupa seniorów wzięła udział w warsztatach fotograficznych w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym Cyziówka. 


więcej

Seniorzy też mogą być fit! Zajęcia z aqua aerobiku


W ramach programu ,,Aktywny Senior III” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego  - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Ad Astram”, dziesięciu seniorów bierze udział w zajęciach z aqua aerobiku.  


więcej

Wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze


W dniu 18 sierpnia 2014 r. z Placówek Wsparcia Dziennego Zgrana Paka działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy  zorganizowano jednodniową wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. W wycieczce wzięło udział 38 dzieci wraz z wychowawcami z Placówek przy ul. Matejki, Sienkiewicza oraz Kraszewskiego. Przygodę tą, zawdzięczamy licznym sponsorom, którym z całego serca dziękujemy.


więcej

Konferencja na temat rozwoju przedsiębiorczości społecznej


W dniu 25 lipca 2014 r. w Baszni Dolnej w gminie Lubaczów odbyła się konferencja pt. „Zmiany społeczno - gospodarcze we wspólnocie lokalnej poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej”, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  województwa podkarpackiego. 


więcej

"Aktywność kluczem do sukcesu ”


Projekt: „Aktywność kluczem do sukcesu ” -  realizowany jest ze środków pozyskanych z Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej. Projekt ma  na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego oraz  dalsze przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.


więcej

„Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”


Projekt „Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”  realizowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.Projekt skierowany jest do 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica i Gminy Miasto Dębica, uczęszczających na zajęcia do świetlic działających w mieście Dębica (ul. Matejki, Kraszewskiego oraz Sienkiewicza) oraz świetlicy działającej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Dębica – Latoszyn. 


więcej

Powrót dzieci z kolonii (17/07/2014)


Po raz kolejny 28 osobowa grupa dzieci i młodzieży, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, skorzystała z możliwości wyjazdu wakacyjnego, tym razem  nad polskie morze. Zostali oni zakwaterowani w ośrodku szkoleniowo Wychowawczym „Karolówka” w Mrzeżynie.


więcej

Wyróżnienie za aktywizację podopiecznych MOPS (01/07/2014)


27- 28 czerwca br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się Targi Aktywnych Form Pomocy zrealizowane w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015 r.”, ogłoszonego i dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W targach uczestniczyło Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Pani Monika Skowron- Kierownik CIS odebrała od Pani Krystyny Wyrwickiej- Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS wyróżnienie dla Gminy Miasta Dębica za aktywizację podopiecznych MIOPS Dębica.


więcej

Nasze wakacje (03/07/2014)


Od 3 do 16 lipca 2014 roku, dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przebywają na kolonii sportowo – edukacyjnej.


więcej

Spotkanie z emerytami MOPS (01/07/2014)


Bardzo miłym zwyczajem stały się spotkania kierownictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy z byłymi pracownikami tej placówki. Odbywają się one w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej. 


więcej
Realizacja: