Zasiłek Pielęgnacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje: niezależnie od wysokości dochodów

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie w wieku powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat (jeśli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego związku z pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych)
  • osobie powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstałą do ukończenia 21. roku życia

Wysokość zasiłku to kwota 184,42 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osób niepełnosprawnych, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek pielęgnacyjny- DRUK DO POBRANIA:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019