Wymagane dokumenty do otrzymania Karty Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą internetową.

Złożenie wniosku jest możliwe, za pomocą właściwego systemy teleinformatycznego , przez stronę empatia.mpips.gov.pl.

System SI KDR umożliwi realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.). 

 

Komunikat ws. załączników do wniosków złożonych drogą elektroniczną

W związku z zapytaniami obywateli oraz osób rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dotyczącymi konieczności dołączenia kompletu dokumentów do wniosku złożonego drogą elektroniczną uprzejmie informuję, że zapis art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, 

o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich przy użyciu mechanizmów określonych
w ust. 10, nie wyklucza stosowania art. 10 ust. 9 ww. ustawy, w myśl którego przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną, za pomocą właściwego systemu teleinformatycznego (czyli przez stronę empatia.mpips.gov.pl) i wnioskodawca nie dołączy do niego elektronicznych kopii dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 (lub ust. 7 w przypadku wniosku
o duplikat Karty), wezwanie o usunięcie braków formalnych jest uzasadnione tylko przypadku, gdy wójt nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych niezbędnych
do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te nie są mu znane z urzędu, ani możliwe
do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza – czyli analogicznie jak w przypadku wniosków złożonych drogą tradycyjną.

 Agnieszka Kopeć

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS

 

Pliki do pobrania:

Wniosek na KDR

Oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Zał. dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

 

Artykuły

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się w  Punkcie Pierwszego Kontaktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy - Akademicka 12 codziennie od  poniedziałeku do  piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji udziela  się pod numerem tel.: 14 670 50 06,1468-13-590,14 68-13-591  (wew. 120)

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.rodzina.gov.pl

 

 

Czytaj więcej o: Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Dębicką Kartę Dużej Rodziny Trzy Plus:

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się w  Punkcie Pierwszego Kontaktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy - Akademicka 12 codziennie od  poniedziałeku do  piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji udziela  się pod numerem tel.: 14 670 50 06,1468-13-590,14 68-13-591  (wew. 120)

 

Czytaj więcej o: Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Dębicką Kartę Dużej Rodziny Trzy Plus:

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny: