Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Opiniująco-Doradczy  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalił preliminarz wydatków na rok 2022r.

Poniżej w załączniku - tabela obowiązujących dofinansowań w poszczególnych progach dochodowych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 26/2022 z dnia 27 maja 2022r.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać do wyznaczonego dnia posiedzenia,

do godz. 9.00 w pokoju 6 lub 36 / siedziba MOPS.

Wszystkie druki, zamieszczone na stronie są aktualnie obowiązujące.

Wypłata świadczeń nastąpi od miesiąca czerwca zgodnie z kalendarium spotkań.

 

Zespół Opiniująco-Doradczy ZFŚS

 

Zespół Opiniująco-Doradczy  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalił kalendarz posiedzeń na rok 2022r.

- 31 maj

- 17 czerwiec

- 15 lipiec

- 19 sierpień

- 16 wrzesień,

- 21 październik

- 18 listopad

- 16 grudzień

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać do wyznaczonego dnia posiedzenia, do godz. 9.00 w pokoju 6 lub 36 / siedziba MOPS.

Wszystkie druki, zamieszczone na stronie są aktualnie obowiązujące.

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS, oświadczenia o dochodach składamy do 20 maja, do Pani Grażyny Pociask.

Wypłata świadczeń nastąpi od miesiąca czerwca zgodnie z kalendarium spotkań oraz w oparciu o tabelę wysokości świadczeń, która po opracowaniu przez Zespół i zatwierdzeniu przez Dyrektora zostanie obwieszczona na stronie  internetowej do 31 maja..

Sprawy z tytułu zdarzenia losowego rozpatrywane są na bieżąco, w pierwszej kolejności.

Prace Zespołu mogą być również wykonywane w trybie nadzwyczajnym.

                                                                                 

Zespół Opiniująco-Doradczy ZFŚS