"Wspierajmy Razem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

W dniu 29 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior, podpisała umowę w ramach projektu Wspierajmy razem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych a realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy.

Celem projektu Wspierajmy razem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla 45 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych w wieku powyżej 18 roku życia, które ze względu na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Dębica.

Działania podjęte w ramach projektu mają zwiększyć dostęp i objąć wsparciem uczestników usługami asystenckimi dla 15 osób niepełnosprawnych i sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi dla 30 osób niesamodzielnych.

 

Informacja o zachowaniu trwałości w ramach projektu pt. Wspierajmy razem

 

W związku z zakończonym projektem
pt. „Wspierajmy razem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
w ramach zasady trwałości projektu, potwierdza gotowość do objęcia wsparciem w ramach

usług opiekuńczych

lub specjalistycznych usług opiekuńczych  

osób powyżej 18 roku życia z terenu Miasta Dębica.

Artykuły

Dodatkowa rekrutacja w ramach projektu Wspierajmy razem

Przejdź do - Dodatkowa rekrutacja w ramach projektu Wspierajmy razem

W dniu 28 stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyraził zgodę na dodatkową rekrutacje w ramach projektu Wspierajmy razem.

Czytaj więcej o: Dodatkowa rekrutacja w ramach projektu Wspierajmy razem

Pomoc sąsiedzka i asystent osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczął realizację nowego programu. Korzysta z niego 45 mieszkańców miasta, którzy mają zapewnioną opiekę w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

Czytaj więcej o: Pomoc sąsiedzka i asystent osoby niepełnosprawnej

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat "Wspierajmy razem"

  • Powiększ zdjęcie Dodatkowa rekrutacja

    Dodatkowa rekrutacja