Dobry Start 300+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dobry Start 300+

 „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Dębicy - bez względu na dochód rodziny. 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do:

- szkoły podstawowej,

- dotychczasowych gimnazjum,

- szkoły ponadpodstawowej,

- dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

 

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

- uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

- rodzic,

- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców  w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów  z ich strony.)

 

 Gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców miasta Dębicy o to świadczenie przyjmowane są w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia papierowo w:

PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY DWORCU PKP  W DĘBICY, UL. GŁOWACKIEGO 30

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca  on-line – drogą elektroniczną,

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

- Alior Bank SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Pekao SA,

- Bank Pocztowy SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

- Credit Agricole Bank Polska SA,

- Getin Noble Bank SA,

- ING Bank Śląski SA,

- mBank SA,

- Nest Bank S.A,

- PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

- SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

 

WNIOSKI można również wysłać za pomocą Poczty Polskiej (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie