Sprawny Senior II

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                                                                                                    

 

 

                                                                                    Dzienny  Dom  Senior+ w Dębicy

                                                                                                   ul. Mościckiego26

                                                                                             Kontakt  14 670 20 51

                                                                              Zapraszamy od poniedziałku do piątku

                                                                                            w   godz. od 7:30 – 15:30

                                                                                                    dojazd  MKS nr 12

                                         

 

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” w Dębicy powstał z przekształcenia Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów i  realizuje założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Dzienny Dom ,,Senior+” mieści się w Dębicy, przy ul. Mościckiego 26 i wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Swoim wsparciem obejmuje 30 seniorów.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • poradnictwo specjalistyczne- prawnik, psycholog, geriatra,
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, kinezyterapia, zajęcia z fizjoterapeutą,
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, krawieckie, rękodzielnicze, muzykoterapia oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw,
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno – artystycznych,
 • usługi edukacyjne – kursy komputerowe, spotkania z deietykiem,
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą,
 • integracje ze środowiskiem lokalnym i z innymi Domami Seniora,
 • dowóz do placówki.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie miasta Dębicy,
 • pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

 

         REALIZACJA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+”

NA  LATA   2015-2020

                     

                           MODUŁ II  - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

                                                     w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

                                                                    Gmina Miasta Dębica

                                                                        ul. Ratuszowa 2  

                                                                         39-200 Dębica

                                                   realizuje projekt  pn. Sprawny Senior II

 

Projekt zakłada dofinansowanie do funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Osoby w podeszłym wieku w trosce o zdrowie i wolniejsze starzenie się, powinny starać się maksymalnie organizować czas w ciągu dnia, tak aby nie siedzieć samotnie w domu, ale żyć aktywnie. Seniorzy odgrywają ważną rolę w społeczeństwie i zależy nam aby dłużej mogli cieszyć się życiem.

Niniejszy projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji osób starszych, nabywaniu przez nie nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej. Daje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi  oraz wiedzą, przyczynia się do podniesienia standardu usług świadczonych osobom starszym z terenu miasta Dębicy. Jest to kontynuacja dotychczasowych zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób starszych, podejmowanych przez Miasto.

Jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania seniorów uczęszczających na zajęcia organizowane w Dziennym Domu Senior+ w Dębicy.

              Adresatami  projektu  są mieszkańcy Dębicy w przedziale wiekowym 60+, którzy ze względu na samotność, schorzenia somatyczne  wymagają pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

              Planowane są  działania w następujących  obszarach  aktywności: rekreacyjnej, leczniczo-rehabilitacyjnej, kulturalnej, psychospołecznej, tanecznej, edukacyjnej, kulinarnej , rękodzielniczej krawieckiej i cyfrowej.

            Projekt będzie realizowany przez pracowników Dziennego Domu Senior+ oraz specjalistów zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych działających w poszczególnych obszarach tematycznych, posiadających doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

 

Z  życia Domu Senior+

 

Zajęcia krawieckie u Seniorów w Dziennym Domu Senior + - lipiec 2018

Czas letni bardzo aktywnie spędzają dębiccy Seniorzy – uczestnicy Dziennego Domu Senior+ przy ul. Mościckiego 26 będącego w strukturach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

 W ramach licznie organizowanych w DDS+ zajęć, od lipca br. Seniorzy uczestniczą w  indywidualnych i grupowych warsztatach kroju i szycia. Zajęcia rozpoczęły się obowiązkowym szkoleniem z zakresu BHP, seniorzy dowiedzieli się jak zachować ostrożność i jak zorganizować sobie bezpieczny warsztat pracy. Następnie, poznano zasady obsługi maszyny do szycia i narzędzi niezbędnych podczas pracy w warsztacie krawieckim. Po przygotowaniu teoretycznym uczestnicy przystąpili do wykonywania własnych dzieł. Seniorzy pragnąc jeszcze bardziej upiększyć DDS+ i podnieść komfort przebywania w nim, rozpoczęli realizację pomysłu wykonania poduszek na ławki, dzięki którym czas spędzony przy grillu będzie jeszcze przyjemniejszy. Pod czujnym okiem trenera już pod koniec sierpnia – w czasie pożegnania lata będzie można nie tylko podziwiać dzieło uczestników ale także sprawdzić funkcjonalność siedzisk.

Ideą zajęć krawieckich organizowanych są w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica  „ Sprawny Senior II” jest umożliwienie uczestnikom samodzielne i własnoręczne uszycie ubrań i elementów dekoracyjnych. W rezultacie warsztaty rozwijają u uczestników poczucie własnej osobowości, pomysłowości, wzrasta u nich poczucie sprawstwa. Umiejętność szycia daje  możliwość tworzenia oryginalnych ubrań na których nabycie z uwagi na niskie możliwości finansowe, Seniorzy niejednokrotnie nie mogą sobie pozwolić.  

Zachęcamy do śledzenia fanpage DD S+ https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-w-Dębicy-1813739662044259 , gdzie na bieżąco można obserwować pozostałe formy aktywizacji i działań dębickich Seniorów.

 

    

  

 

 

W dniu 11  czerwca 2018r. dla dębickich seniorów, uczestników zajęć w Dziennym Domu „Senior +” będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, zorganizowane zostało spotkanie integracyjne.

Piękna pogoda zachęciła do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i grillowania.  Podczas spotkania przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne oraz zajęcia z muzykoterapii. Na stołach zagościły pieczone kiełbaski, karkówka, oraz szaszłyki w wersji fit. Nie zabrakło miejsca na słodki poczęstunek. Szarlotka z lodami i inne przysmaki, przygotowane przez uczestniczki w ramach pracowni kulinarnej wszystkim ogromnie smakowały. Biesiadnicy nie zapomnieli także o urodzinach jednej z uczestniczek. Przy akompaniamencie skrzypiec, jubilatce odśpiewano gromkie sto lat, a nawet dwieście, a życzeniom i gratulacjom nie było końca.

        

W dniu 21.12.2017 r. w Dziennym Domu Senior + odbyło  się uroczyste otwarcie  Domu połączone z Wigilią, w której uczestniczył Burmistrz Miasta Dębicy Pan Mariusz Szewczyk, Radni Rady w Miejskiej  w Dębicy  Pani Katarzyna Rostowska-Machnik i Pan Mateusz Cebula, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy P. Małgorzata Kędzior, zastępca dyrektora P. Marzena Socha,  oraz kierownicy działów MOPS,  Marta Skórska kierownik ŚDS, pracownicy Wydziału Inwestycji i Wydziału Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy . Podczas spotkania dzielono się opłatkiem, składano życzenia i śpiewano kolędy.

 

 

 

 

3.01.2018 r. powitanie Nowego Roku 2018r.

 

21- 22.01.2018 r. Dzień Babci i Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy samych radości i pociechy zقwnuków i prawnuków. Z tej okazji dzieci ze Szkoły Specjalnej w Dębicy  wystąpiły z Jasełkami.

 


 

W dniu 30.01.2018 r. uczestnicy Seniora+ spotkali się na wspólnym kolędowaniu w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej . Kolędnikom akompaniował zespół muzyczny MORSY.

 

Uczestnicy Dziennego Domu Senior +  5.02.2018 r.  bawili  podczas Walentynkowego  Balu w Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15. Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor.

 

 

8.02.2018 r.– Powiedział nam Bartek, że dziś ,,Tłusty Czwartek”, a Pani Liliana podsłuchała  i sporo pączków nam obiecała.

 

8.03.2018 r. Świętowanie Dnia Kobiet w naszym Domu jest już tradycją. Podopieczni Domu przygotowali część artystyczną z tej okazji. Była poezja – wiersze o Kobietach i muzyka pt. ,,Kobiety jak te kwiaty…”. Panowie z naszego Domu złożyli życzenia wszystkim Paniom. Całości dopełnił okolicznościowy poczęstunek wcześniej przygotowany przez kobiety z naszego Domu.

 

 W dniu 20.03.2018 r. zainaugurowano działalność ,,Akademii Zdrowia’ ’Jest to projekt realizowany przez Gminę Miasta Dębica, Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jego celem jest wzrost jakości usług i rozszerzenie oferty dla społeczności lokalnej w placówkach wsparcia dziennego w Dębicy

 

 

 

Kiermasz Wielkanocny 2018r.

25.03.2018 r. Dzienny Dom Senior +  przygotował stoisko z ozdobami świątecznymi  na coroczny  Kiermasz Wielkanocnych w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Dębicy. Uczestniczyliśmy w  Konkursie na Pisankę Wielkanocną. Uzyskany dyplom nas cieszy a  książka kucharska z pewnością przyda się nam w kulinarnych przygodach, które czekają nas w związku z realizowanym projektem.

 

 

Uroczyste Śniadanie Wielkanocna zorganizowaliśmy w dniu 29.03.2018 r.  Był to czas wypełniony  modlitwą, życzeniami,  i degustacją świątecznych smakołyków , które przygotowali  podopieczni wraz z terapeutami. Na stole zagościł tradycyjnie żurek z jajkiem i chrzanem, który przygotowaliśmy w ramach zajęć kulinarnych, śledzik z sałatką jarzynową oraz smakowite baby.

 

W dniu 05.04.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne Domów Dziennego Pobytu i Dziennych Domów Senior+ . Przyjechali do nas goście z Mielca ,Tarnobrzega, Ropczyc, Niwisk i Zawadki.

Wszystkich uczestników przywitał,  Burmistrz Miasta Dębica Pan Mariusz Szewczyk , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Kędzior,  kierownik DDS+ Pani Halina Cholewa r. Kilku godzinne spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze przy wspólnych rozmowach, tańcach do których przygrywał nam zespół muzyczny Mega. Poczęstunek przygotował goszczący nas lokal  Catering Staf.

 

 

 

Spotkanie międzypokoleniowe.

11.04.2018 r. odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr.5 wraz z nauczycielką Panią Barbarą Kmiecik Niedzielą.  Głównym przedmiotem zainteresowania dzieci był temat dzieciństwa obecnych seniorów i  rodzaju prac do  jakich wówczas byli angażowani.  

Seniorzy opowiadali o swoich własnych doświadczeniach życiowych jako dzieci. Ich dzieciństwo okazało się bardzo trudnym okresem w życiu. Musieli pracować, byli źle traktowani w szkole, niejednokrotnie byli głodni.

 

 

„Zdrowy Senior”

22 maja 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, w ramach projektu socjalnego pn. „ Zdrowy Senior”, zorganizował spotkanie integracyjne Seniorów z terenu miasta Dębica. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania osób uczęszczających na zajęcia do Dziennego Domu „Senior +” oraz Domu Seniora – Ośrodków Wsparcia będących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Celem pikniku była m.in. promocja wśród seniorów właściwego stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, odżywiania, rytmu dnia, rekreacji, higieny ciała i unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym.

 

Ogólnopolska Karta Seniora- uroczysta inauguracja.

15.05.2018 r. W Urzędzie Miasta w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie Ogólnopolskich Kart Seniora. Seniorzy otrzymali karty dzięki podpisanemu Porozumieniu o Partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora,  pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Stowarzyszeniem  „Manko” z Krakowa. Korzyści płynące z posiadania karty to przede wszystkim zniżki na wiele usług i towarów (kina, restauracje, sanatoria, usługi rehabilitacyjne, sklepy itp.), ale także aktywizacja osób 60 +, budowanie inicjatyw lokalnych, współpraca z urzędami, dostęp do wielu informacji związanych z inicjatywami i wydarzeniami seniorskimi.