POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc świadczona przez Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zapewniane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Świadczymy następujące formy wsparcia:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej
 3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych
 8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie