Skrócone Archiwalne informacje część 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR (06/05/2015)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia  za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do 30 czerwca 2015r.

 

"Wielki Piątek" (01/04/2015)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 03.04.2015 r.tj. w Wielki Piatek pracuje w godzinach 7:30 do 14:30.

 

„Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (02/03/2015)

 

W Polsce istnieje powszechność obowiązku interwencji w sytuacji występowania zjawiska przemocy. Wszyscy mamy obowiązek społeczny wynikający z  art. 304 &1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ( a takim jest przemoc w rodzinie) ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policji. Pamiętajmy, iż milczenie jest przyzwoleniem na przemoc.          

 

Żywność w magazynie MOPS (08/01/2015)

 

Od poniedziałku 12 stycznia 2015 r. do środy 21 stycznia 2015 r. w magazynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej  wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan. 

 

MOPS przypomina o pomocy osobom bezdomnym w czasie mrozów (31/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina o procedurach jakie należy stosować w sytuacji pomocy osobom bezdomnym w czasie mrozów. Nie bądźmy obojętni, działajmy kiedy drugiemu człowiekowi potrzebne jest wsparcie. W załączeniu apel Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pani Moniki Prokop.

 

31 grudnia 2014- MOPS pracuje krócej (30/12/2014)

 

W DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Sylwester) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy będzie czynny do godz. 14:30.

 

24 grudnia- Wigilia- Dzień wolny od pracy w MOPS (23/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 19.11.2014 nr 29/2014 w sprawie jednorazowej zmiany godzin urzędowania MOPS w Dębicy dzień 24 grudnia 2014- Wigilia jest dniem wolnym od pracy w MOPS w zamian za dzień 06 grudnia 2014 (sobota).

 

Szkolenia i staże dla osób z wadą słuchu (10/12/2014)

 

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza wszystkie osoby z wadą słuchu do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS: „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących” realizowanym w okresie listopad 2014 do wrzesień 2015. 

 

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" (06/12/2014)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do  do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica". 

 

Nowi partnerzy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (05/12/2014)

 

Od dnia 1 grudnia 2014 r. do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przystąpiła sieć sklepów Carrefour Polska.