INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Plik do pobrania:

Sprawozdanie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Plik do pobrania:

Sprawozdanie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok

 

Artykuły

Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Interdyscypilnarnego za 2019 rok

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES  od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Podstawa prawna:

W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy  z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodnicząca Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2019 rok.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Interdyscypilnarnego za 2019 rok

Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Interdyscypilnarnego za 2020 rok

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

Podstawa prawna:

W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodnicząca Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2020 rok.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Interdyscypilnarnego za 2020 rok

Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Interdyscypilnarnego za 2021 rok

 SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEG DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA OKRES od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Podstawa prawna:

W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodnicząca Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2021 rok.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Interdyscypilnarnego za 2021 rok