Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wycieczka do Głobikowej

Przejdź do - Wycieczka do Głobikowej

9 października 2018r. dla dębickich Seniorów, uczestników zajęć w Dziennym Domu „Senior +” będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, zorganizowane zostało kolejne spotkanie integracyjne.

Czytaj więcej o: Wycieczka do Głobikowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻYWNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

W związku z planowanym wydawaniem żywności na dzień 9 i 10 listopada 2018r. oraz 7 i 8 grudnia 2018r.* dla mieszkańców Miasta Dębicy, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, proszone są o odbiór nowych skierowań na Podprogram 2018 od pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.

Skierowania będą wydawane najpóźniej do 31 października 2018r. 

* w przypadku nieprzewidzianej zmiany terminu informacja będzie zamieszczana na stronie internetowej Ad Astram w Dębicy i MOPS w Dębicy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram

Zbiórka zabawek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Osrodka.

Czytaj więcej o: Zbiórka zabawek

Rodzina moja przystań – warsztaty dla rodziców

Przejdź do - Rodzina moja przystań – warsztaty dla rodziców

                                          

Stowarzyszenie Rozwój Aktywności Społecznej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje od sierpnia br. projekt pt. „Rodzina moja przystań”, w ramach pozyskanych środków z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rodzina moja przystań – warsztaty dla rodziców

Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Przejdź do - Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 3 października 2018 roku odbyło się zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej w gościnnych ogrodach Dziennego Domu Senior + przy ul. Mościckiego.

Czytaj więcej o: Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW Z MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

Przejdź do - WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW Z MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

W dniu 18.09.2018r. w ramach wizyty studyjnej, gościli w Naszym Ośrodku: Kierownik oraz pracownicy z  Miejsko gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Czytaj więcej o: WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW Z MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Miasta Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
Nr projektu:  WND-POWER.02.05.00-00-0079/16     
Tytuł projektu:  Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
Czytaj więcej o: SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

INFORMACJA- zmiana kryterium dochodowego z pomocy społecznej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz.u. 2018 poz. 1358) informujemy, od dnia 1 października 2018r. uległy zmianie zweryfikowane kryteria dochodowe ,  kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
Czytaj więcej o: INFORMACJA- zmiana kryterium dochodowego z pomocy społecznej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Wiceminister w Dębicy

Przejdź do - Wiceminister w Dębicy

Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Pracę w schronisku przedstawiła Anna Wójcik, prezes dębickiego koła Towarzystwa.

Czytaj więcej o: Wiceminister w Dębicy