Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie Integracyjne w ramach „Sprawny Senior II”

Przejdź do - Spotkanie Integracyjne w ramach „Sprawny Senior II”

11  czerwca 2018r. dla dębickich seniorów, uczestników zajęć w Dziennym Domu „Senior +” będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, zorganizowane zostało spotkanie integracyjne.

Czytaj więcej o: Spotkanie Integracyjne w ramach „Sprawny Senior II”

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Przejdź do - „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Dębicy - bez względu na dochód rodziny. 

Czytaj więcej o: „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Nowy sprzęt w wypożyczalni

Przejdź do - Nowy sprzęt w wypożyczalni

Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy wzbogaciła się o nowy sprzęt dla mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego.

Czytaj więcej o: Nowy sprzęt w wypożyczalni

MOPR W CHEŁMIE NA WIZYCIE STUDYJNEJ W NASZYM OŚRODKU

Przejdź do - MOPR W CHEŁMIE NA WIZYCIE STUDYJNEJ W NASZYM OŚRODKU

W ramach wizyty studyjnej w dniu 07.06.2018r. gościliśmy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie pana Waldemara Kozieła oraz panią kierownik pracy środowiskowej i pracowników socjalnych. Chełmski MOPR realizuje projekt w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Czytaj więcej o: MOPR W CHEŁMIE NA WIZYCIE STUDYJNEJ W NASZYM OŚRODKU

Dzień Dziecka

Przejdź do - Dzień Dziecka

W dniu 1 czerwca 2018 r. na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przy ulicy Poddęby 6a odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Wojska Obrony Terytorialnej, Państwową Straż Pożarną i Komendę Policji w Dębicy. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Domu Dziecka „HANKA” oraz przebywające w rodzinach zastępczych.

Czytaj więcej o: Dzień Dziecka

MOPS GOŚCINNIE NA PIKNIKU W STRASZĘCINIE.

Przejdź do - MOPS GOŚCINNIE NA PIKNIKU W STRASZĘCINIE.

W niedzielę 3 czerwca w sąsiednim Straszęcinie, w obiekcie Arena Park odbył się piknik rodzinny organizowany przez Agencję Artystyczną Arena z okazji Dnia Dziecka.

Dzięki uprzejmości Agencji Arena, która przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębicy karnety wejściowe -  około 100 dzieci z rodzin objętych wsparciem tut. Ośrodka wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami mogło wziąć udział w tym wydarzeniu.

Czytaj więcej o: MOPS GOŚCINNIE NA PIKNIKU W STRASZĘCINIE.

WARSZTATY DLA KADRY MOPS W RAMACH REORGANIZACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

Przejdź do - WARSZTATY DLA KADRY MOPS W RAMACH REORGANIZACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

W dniu 4 czerwca 2018r. kadra kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dębicy wzięła udział w warsztatach dotyczących wdrażanych zmian organziacyjnych, które są wynikiem realizacji projektu pn. „Reorganziacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: WARSZTATY DLA KADRY MOPS W RAMACH REORGANIZACJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

„Zdrowy Senior”

Przejdź do - „Zdrowy Senior”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, w ramach projektu socjalnego pn. „ Zdrowy Senior”, zorganizował spotkanie integracyjne Seniorów z terenu miasta Dębica. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania osób uczęszczających na zajęcia do Dziennego Domu „Senior +” oraz Domu Seniora – Ośrodków Wsparcia będących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Czytaj więcej o: „Zdrowy Senior”

Karty zostały wręczone

Przejdź do - Karty zostały wręczone

W Urzędzie Miasta w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie Ogólnopolskich Kart Seniora. Seniorzy otrzymali karty dzięki podpisanemu Porozumieniu o Partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora,  pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Stowarzyszeniem  „Manko” z Krakowa. Z ramienia stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczył jego prezes Łukasz Salwatorski. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała dyrektor Małgorzata Kędzior.

Czytaj więcej o: Karty zostały wręczone

Lista produktów - maj 2018 r.

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Lista produktów do wydawania w dniach:

11 maj 2018 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

12 maj 2018 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

16 maj 2018 r., (środa) od godz. 1330- 1700

Czytaj więcej o: Lista produktów - maj 2018 r.