Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Karnawał Dębickich Seniorów. Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

Przejdź do - Karnawał Dębickich Seniorów. Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

W dniu 13 lutego 2019r. Dębiccy Seniorzy uczestniczyli w balu karnawałowo – walentynkowym w gościnnym lokalu „Catering Staff”. Gospodarzami tego spotkania byli seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Dębicy.

Czytaj więcej o: Karnawał Dębickich Seniorów. Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

Terminy wypłat świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że terminy wypłat świadczeń, zawarte są w wydawanych decyzjach administracyjnych. Przysługujące świadczenia, wypłacane są w okresach miesięcznych, a ich realizacja następuje do końca każdego miesiąca.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń

"Seniorom na ratunek"- trwałość projektu

 


W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu Seniorom na ratunek współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy potwierdza kontynuację do zachowania trwałości projektu poprzez objęcie osób niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego a które brały udział w powyższym projekcie.

Czytaj więcej o: "Seniorom na ratunek"- trwałość projektu

Działania luty 2019

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. w godz. 1600 – 1800 w Domu Seniora ul. Rzeszowska 15 w Dębicy odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Czytaj więcej o: Działania luty 2019

Seniorzy w Teatrze

Przejdź do - Seniorzy w Teatrze

W  dniu 10 stycznia, uczestnicy Ośrodków Wsparcia dla Seniorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, mieli przyjemność przeżyć niesamowitą przygodę podczas spektaklu pt. „Skąpiec” w Teatrze Im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Czytaj więcej o: Seniorzy w Teatrze

Karta Dużej Rodziny 2019

Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla tych rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny 2019

Działania Styczeń 2019 r.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. w godz. 1600 – 1800 w Domu Seniora ul. Rzeszowska 15 w Dębicy odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Czytaj więcej o: Działania Styczeń 2019 r.

Godziny pracy 31 grudnia 2018 r.

W dniu 31 grudnia 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dębicy

będzie pracować

w godzinach 7:30 – 14:00

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębica informuje, że od dnia 02.01.2019 r. wnioski o ustalenie prawa do:

- świadczeń wychowawczych (500+)

- świadczeń rodzinnych

- wnioski o Kartę Dużej Rodziny

Będą przyjmowane wyłącznie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dębicy, budynek dworca PKP, ul. Głowackiego 30, 39-200 Dębica od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Czytaj więcej o: Informacja

Spotkanie wigilijne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Przejdź do - Spotkanie wigilijne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Jak co roku Burmistrz Miasta Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie wigilijne dla podopiecznych MOPS: ludzi potrzebujących pomocy      i samotnych. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Czytaj więcej o: Spotkanie wigilijne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.