„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu miasta Dębicy - bez względu na dochód rodziny. 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczjacym do:

- szkoły podstawowej,

- dotychczasowych gimnazjum,

- szkoły ponadpodstawowej,

- dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie     20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

 

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

- uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

- rodzic,

- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców              w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

 Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców miasta Dębicy o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Ratuszowa 6, 39-200 Dębica.

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca  online – drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

- Alior Bank SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Pekao SA,

- Bank Pocztowy SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

- Credit Agricole Bank Polska SA,

- Getin Noble Bank SA,

- ING Bank Śląski SA,

- mBank SA,

- Nest Bank S.A,

- PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

- SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Ratuszowa 6.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie