Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Zapraszamy do działu "Aktualności" aby zobaczyć  co nowego  u nas się dzieje.

Najnowsze aktualności

„Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W Polsce istnieje powszechność obowiązku interwencji w sytuacji występowania zjawiska przemocy. Wszyscy mamy obowiązek społeczny wynikający z art. 304 &1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ( a takim jest przemoc w rodzinie) ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policji. Pamiętajmy, iż milczenie jest przyzwoleniem na przemoc.         

- art.304 & 2 kpk osoby, które w związku ze swoją działalnością w rodzinie (pedagodzy szkolni, nauczyciele, pediatrzy) dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa jakim jest przemoc są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Zasada ta została powtórzona w przepisie art.12  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica zajmuje się Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Dębicy, którego funkcjonowanie  określono uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku a powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębica z dnia 9 czerwca 2011 roku . W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: miejskiego ośrodka pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, ośrodka interwencji kryzysowej,  oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sadowi oraz organizacje pozarządowe. Obsługą i organizacją  zespołu i grup roboczych zajmują się pracownicy Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej.

Od powstania zespołu do końca 2014 roku wpłynęło do jego przewodniczącego  197 Niebieskie Karty tj. 12 w 2011, 52 w 2012, 52 w 2013 i 81 w 2014. To skala rozpoznanego zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta. W sprawach tych grupy robocze spotkały się 548 razy.

W grupach roboczych biorą udział policjanci - dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, nauczyciele  szkół i  przedszkoli, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapeuci ds. uzależnień oraz asystenci rodzin.

Specjaliści pracujący w ramach grup udzielają informacji o  instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy, świadczą pracę socjalna, wspierają w trakcie trwania spraw na policji i w sądzie, udzielają pomocy materialnej i rzeczowej, proponują pomoc pracowników socjalnych, policjantów dzielnicowych i  asystentów rodzin oraz pracowników ośrodka interwencji kryzysowej , kierują sprawców przemocy i osoby uzależnione na zajęcia korekcyjno- edukacyjne , składają wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci, wnioski o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wnioski o wszczęcie postępowania do  Prokuratury  Rejonowej. Ponadto współpracują z pedagogami szkolnymi  w zakresie sytuacji edukacyjnej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc domowa.

W ramach działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej  Zespół Interdyscyplinarny rozpowszechnia  w placówkach oświatowych, służby zdrowia i policji materiały informacyjne, udziela  porad rodzinom, w których występują  konflikty i trudne sytuacje życiowe, organizuje superwizję grupową i  indywidualną dla członków grup roboczych, motywuje do  uczestnictwa w warsztatach  „Szkoła dla Rodziców” dla osób , którym założono Niebieską Kartę, a także innym rodzinom, które potrzebują  pomocy  we właściwym  sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

Działania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie zastąpią reagowania na przemoc przez każdego z nas.           

Pamiętajmy, że odwracając wzrok i zasłaniając uszy jesteśmy współodpowiedzialni a ignorowanie zachowań  przemocowych prowadzi do ich eskalacji.

Czytaj więcej o: „Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Koncert dla Bartka Hebdy

Przejdź do -

W Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert charytatywny dla Bartka Hebdy pt. „6 dawek życia”. W czasie koncertu członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz przyjaciele Bartka Hebdy zebrali 3,6 tys. zł. Podziękowano jednocześnie wszystkim darczyńcom m.in. Małgorzacie Kędzior, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Marzenie Socha, jej zastępcy oraz Kindze Chojeckiej-Krasoń, prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”.

 

Czytaj więcej o: Koncert dla Bartka Hebdy

Wizyta Profesora Jana Sarny w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Sienkiewicza

Przejdź do - dzieci%20ze%20świetlicy%20przy%20ul.%20Sienkiewicza%20słuchają%20wypowiedzi%20prof.%20Sarny%20w%20towarzystwie%20Dyrektor%20MOPS%20oraz%20Burmistrza%20miasta%20Dębicy

Bardzo miłym zaskoczeniem dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Sienkiewicza była wizyta profesora Jana Sarny, dyrektora  Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Profesor Jan Sarna przyszedł na spotkanie z dziećmi w towarzystwie burmistrza miasta Mariusza Szewczyka oraz Małgorzaty Kędzior, dyrektora MOPS.

 

Czytaj więcej o: Wizyta Profesora Jana Sarny w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Sienkiewicza

Seniorzy smakowali pączki

Przejdź do - %20uczestnicy%20spotkania%20siedzą%20przy%20wspólnym%20stole%20zastawionym%20smakowitymi%20pączkami

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed Środą Popielcową, otwierający ostatni tydzień karnawału. Tymi słowami wraz z genezą  sięgającą do starożytności oraz tradycją chrześcijańską, rozpoczęło się w dniu 12.02.2015 roku  spotkanie w „Domu Seniora” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy pt. „Wspólne pączków smakowanie”. Brało w nim udział około czterdziestu uczestników zajęć w placówce przy ulicy Rzeszowskiej 15. Byli obecni przedstawiciele władzy samorządowej: burmistrz miasta Dębicy Mariusz Szewczyk oraz radni Rady Miejskiej: Katarzyna Rostowska-Machnik i Kazimierz Sak. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS i jej zastępca Marzena Socha.

 

Czytaj więcej o: Seniorzy smakowali pączki

To były piękne ferie „Zgranej Paki”

Przejdź do -

Nie nudzili się w czasie ferii zimowych podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Nie zabrakło atrakcji w tym czasie: wyjazdów, wyjść w teren i zabaw świetlicowych. Każde dziecko na pewno znalazło coś w bogatym programie dla siebie.

W czasie ferii wszystkie trzy Placówki Wsparcia Dziennego MOPS przy ulicy Sienkiewicza, Kraszewskiego i Matejki zapewniały swoim podopiecznym spędzenie wolnego od szkoły czasu. Łącznie z propozycji przygotowanych na ten czas skorzystało prawie 100 dzieci i młodzieży.

Bardzo dużym przeżyciem dla podopiecznych PWD „Zgrana Paka” był wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce. Labirynt solnych korytarzy, unikalne pejzaże niezwykłych komór, interesujące opowieści przewodnika pozwoliły odkryć historię wielickiej Kopalni.

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci była „noc w świetlicy”. Na początku ferii takie spotkanie zorganizowano w świetlicy na Sienkiewicza, na zakończenie na Kraszewskiego. Podczas tych nocy dzieci miały okazję porozmawiania z wychowawcami oraz miłego spędzenia czasu w gronie kolegów przy m.in. oglądaniu filmów.

Kilka razy uczestnicy ferii w PWD MOPS mogli skorzystać z wyjść na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Byli też w otwartym właśnie kinie Kosmos na projekcji filmu. Uczestniczyli w turnieju bilardowym w Klubie „Pino” razem ze swoimi kolegami ze świetlicy środowiskowej przy OHP na osiedlu Słonecznym.

Młodzież ze „Zgranej Paki” poznała zasady zachowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach kampanii społecznej „Zatrzymaj się i żyj” funkcjonariusze Ochrony Kolei w świetlicy środowiskowej mówili o zagrożeniach, które mogą zostać wywołane przez niezachowanie ostrożności na przejazdach. Nauczanie od najmłodszych lat skutecznie ogranicza liczbę występowania wypadków. Spotkania w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj!” organizowane będą cyklicznie.

Przez cały czas podopieczni świetlic MOPS przygotowywali się do „Świetlicowych Potyczek”, które odbyły się pod koniec ferii w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury. W potyczkach uczestniczyło 6 świetlic z terenu Dębicy i jak zwykle towarzyszyły im spore emocje.

- Jestem pewna, że propozycje przygotowane przez Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” zadowoliły wszystkich uczestników ferii. Przede wszystkim ich rodzice mogli być spokojni o swoje dzieci. W zajęciach mogły wziąć udział wszystkie dzieci z Dębicy i dla każdego z nich były one bezpłatne - mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: To były piękne ferie „Zgranej Paki”

Dzień Chorego w MOPS

Przejdź do - uczestnicy%20

W środę 11 lutego w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mościckiego w Dębicy odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego. Brało w nim udział kilkudziesięciu uczestników zajęć w placówce przy ulicy Mościckiego oraz Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej - Filii nr 1 DDP. Byli obecni również przedstawiciele władzy samorządowej: Szczepan Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej i Kazimierz Sak, radny Rady Miejskiej - członek jej komisji rodziny. MOPS reprezentowała Marzena Socha - zastępca dyrektora, Halina Cholewa - kierownik DDP i Renata Plizga - kierownik Domu Seniora.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie. Święto jest obchodzone corocznie 11 lutego, kiedy to kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody odbywają się co roku w innym sanktuarium maryjnym na świecie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Światowy Dzień Chorego jest obchodzony od kilku lat. Zawsze z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta.

Dzień Chorego jest świętem stosunkowo młodym, lecz jakże ważnym dla ludzi dotkniętych chorobami i bólem. Przesłaniem Jana Pawła II było zwrócenie szczególnej uwagi na ludzi chorych. Zapewnienie im lepszej opieki oraz dowartościowanie ich w sferze duchowej i materialnej. Każdy człowiek w różnych okresach swojego życia zmaga się z dolegliwościami zdrowotnymi i związanym z tym cierpieniem i bólem. Świat pełen jest cierpienia i nie można udawać, że go nie ma. Wręcz przeciwnie: podkreślać, że nie jest to powód do wstydu i do zamykania się w czterech ścianach domów.

Przedstawiciele władzy samorządowej Szczepan Mroczek i Kazimierz Sak życzyli wszystkim zebranym, jak najlepszego zdrowia. Marzena Socha dołączyła się do tych życzeń podkreślając zaangażowanie kierownictwa MOPS w funkcjonowanie placówek pomocowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Domu Dziennego Pobytu i Domu Seniora.

W czasie spotkania uczestnicy zajęć w placówkach MOPS czytali swoje ulubione wiersze oraz śpiewali piosenki. Wszyscy bawili się doskonale, zapominając na ten czas o samotności i chorobach.

Czytaj więcej o: Dzień Chorego w MOPS

Kosmiczne „Świetlicowe Potyczki” w „Morsie”

Przejdź do - %20Burmistrz%20miasta%20Dębicy%20Mariusz%20Szewczyk,%20%20Dyrektor%20MOPS%20Małgorzata%20Kędzior,%20Kierownik%20świetlic%20Beata%20Kwiatek,%20Dyrektor%20MOK%20oraz%20dzieci%20stoją%20przy%20torcie%20z%20okazji%205-%20lecia%20

Już piąty raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizował imprezę integracyjną pod tytułem „Świetlicowe Potyczki”. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury „Mors” przy ulicy Sportowej. Kosmos był głównym tematem tej kilkugodzinnej rywalizacji i zabawy.

W spotkaniu wzięło udział 6 świetlic działających na terenie Dębicy: 3 Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Matejki, Kraszewskiego i Sienkiewicza oraz Przyparafialna Świetlica Środowiskowa Dębica-Latoszyn, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” i Placówka Wsparcia Dziennego przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Świętosława. Ich zabawę obserwowali: Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS, Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK, radni Rady Miejskiej i inni goście. Gwiazdą muzyczną spotkań był Mateusz Mijal, młody piosenkarz i instrumentalista rodem z Jasła, mieszkający obecnie w Krakowie. Od Małgorzaty Kędzior otrzymał za zakończenie swojego występu anioła, aby „ten anioł z Dębicy czuwał nad jego karierą”.

Ponieważ tegoroczne „Świetlicowe Potyczki” byłymi piątymi z kolei rozpoczęły się od zapalenia świeczek na jubileuszowym torcie, który potem był degustowany przez wszystkich obecnych na imprezie.

Cała oprawa programowa oraz scenografia tegorocznych „potyczek” odwoływała się do Kosmosu i Wszechświata. W programie spotkania znalazły się między innymi: układ taneczny z uwzględnieniem elementów z kosmosu, wykonanie kosmicznego makijażu, „kosmiczne wariacje”: konkurencja, którą wykonywali uczestnicy przy użyciu pomocy dydaktycznych na tablicy korkowej. Konstruowali również kosmiczne nakrycie głowy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych pot tytułem „Stop używkom” przygotowana przez uczestników zajęć świetlicowych. W ogóle zabawa była, jak podsumował to jeden z jej uczestników, „kosmiczna”.

Zabawa była punktowana i każda konkurencja oceniana przez jury. Przewodniczącą komisji konkursowej była Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK a jej członkami: Stanisława Drobot – MOPS, Katarzyna Pęciak, właścicielka salonu kosmetycznego w Dębicy, Mariola Kądzielawa, zastępca kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, Natalia Barańska – choreograf, Kazimierz Sak – radny Rady Miejskiej.

- „Świetlicowe Potyczki” weszły na stałe w cykl imprez organizowanych w naszym mieście przez MOPS wspólnie z MOK – powiedziała Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS. – Poza integracją środowisk chcemy pokazać dorobek kulturalny świetlic oraz to, że nasze dzieci mają wiele talentów artystycznych, są bardzo kreatywne i dzięki udziałowi w zajęciach świetlicowych mogą te talenty rozwijać a pomysły realizować.

Wszystkie świetlice uczestniczące w V „Świetlicowych Potyczkach” otrzymały podziękowanie za udział. Grand Prix jury postanowiło przyznać Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”.

Czytaj więcej o: Kosmiczne „Świetlicowe Potyczki” w „Morsie”

Bal przyjaciół z Domów Dziennego Pobytu

Przejdź do - Halina%20Cholewa-%20Kierownik%20Domu%20Dziennego%20Pobytu%20wita%20zaproszonych%20gości

Seniorzy z 4 Domów Dziennego Pobytu uczestniczyli w balu karnawałowym w gościnnym lokalu „Catering Staff”. Gospodarzami tego spotkania byli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Dębicy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 seniorów a ich gośćmi byli m.in. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, przewodniczący Rady Miejskiej Szczepan Mroczek, przewodniczący komisji rodziny RM Tomasz Podlasek, członek tej komisji Kazimierz Sak, Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy i jej zastępca Marzena Socha.

Seniorzy z Mielca, Tarnobrzega i Ropczyc przyjechali razem z Anną Jeleń, kierownikiem DDP w Mielcu, Dorotą Brzozą, kierownikiem DDP w Ropczycach, Krzysztofem Kowalczykiem, kierownikiem DDP w Tarnobrzegu, Henryką Samojedną, byłym kierownikiem DDP w Tarnobrzegu. Obecni był także Zdzisław Czajka, dyrektor MOPS w Mielcu.

Spotkanie otworzyła Halina Cholewa, kierownik DDP w Dębicy. Po niej krótkie wystąpienia mieli Mariusz Szewczyk, Szczepan Mroczek i Małgorzata Kędzior. Wszyscy składali seniorom noworoczne życzenia: zdrowia, pomyślności, udanej zabawy oraz „dużo sił, abyśmy się nadal spotykali i utrwalali naszą wieloletnią przyjaźń”.

Do tańca przygrywał zespół MEGA pod kierownictwem Janusza Sozańskiego, a zabawa trwała kilka godzin aż do późnego wieczora.

Czytaj więcej o: Bal przyjaciół z Domów Dziennego Pobytu

Kolędowali z „Morsami” w Domu Seniora

Przejdź do - %20Małgorzata%20Kędzior%20-%20Dyrektor%20MIejskiego%20Ośrodka%20Pomocy%20Społecznej%20w%20Dębicy%20przemawia%20do%20zgromadzonych%20seniorów%20na%20wspólnym%20kolędowaniu.%20Obok%20siedzi%20zastępca%20dyrektora-%20Marzena%20Socha,%20oraz%20Kierownik%20Filii%20nr%201%20Domu%20Dziennego%20Pobytu-%20Renata%20Plizga

Od trzech lat Zespół Ludowy „Morsy” odwiedza z kolędami Dom Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym roku to spotkanie odbyło się 30 stycznia. Wszystkie kolędy zespół śpiewał wspólnie ze zgromadzonymi w budynku przy ulicy Rzeszowskiej seniorami. Śpiewnik kolęd przygotował jeden z uczestników zajęć w Domu Seniora.

W spotkaniu z seniorami brały udział również Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Marzena Socha, zastępca dyrektora ośrodka. Małgorzata Kędzior korzystając z okazji życzyła wszystkim seniorom dobrego roku w zdrowiu i wielu lat życia. Obie panie oczywiście także brały udział w śpiewaniu kolęd.

Przy kolędowaniu i wspólnym poczęstunku upłynęły dwie godziny. Zapewne nie była to ostatnia wizyta „Morsów”, gdyż atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna i niemal rodzinna.

Czytaj więcej o: Kolędowali z „Morsami” w Domu Seniora

W grupie wymienili doświadczenia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń dla 20 asystentów rodzin pracujących w ośrodkach pomocy społecznej województwa podkarpackiego. Takie spotkania odbywają się od dwóch lat w różnych ośrodkach. W Dębicy było to pierwsze spotkanie.

Asystenci rodzin, to pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy przez pewien czas wspierają rodzinę, aby w przyszłości mogła ona samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. W MOPS w Dębicy od niemal 3 lat pracuje dwóch asystentów rodzin, którzy wspierają 21 rodzin.

Spotkanie asystentów miało charakter warsztatowy, zajęcia prowadziła Anna Gil, doświadczony dębicki psychoterapeuta. Uczestnicy mieli czas na wymianę doświadczeń w swojej pracy z rodzinami, analizę trudnych przypadków, osobiste przemyślenia, superwizję koleżeńską.

Witając uczestników spotkania Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podkreślała potrzebę pracy asystentów rodzin oraz takich spotkań i wymiany doświadczeń. Zaprosiła jednocześnie obecnych na kolejne spotkanie do Dębicy.

Czytaj więcej o: W grupie wymienili doświadczenia