Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. 

Zapraszamy do działu "Aktualności" aby zobaczyć  co nowego  u nas się dzieje.

Najnowsze aktualności

informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454).

Czytaj więcej o: informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż    w ramach realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiacach styczeń- luty 2018r. udzielane będą bezpłatne porady prawne i psychoterapeutyczne.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie został utworzony Oddział Koordynacji Świadczeń

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Projekt „Aktywna rodzina”

 

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica

realizuje projekt "Aktywna rodzina"

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Czytaj więcej o: Projekt „Aktywna rodzina”

Świąteczna pomoc dla Seniorów

Przejdź do -

Kolejny raz, uczniowie i nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, włączyli się w świąteczną pomoc dla Seniorów – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: Świąteczna pomoc dla Seniorów

Zakończyła się realizacja projektu socjalnego pn. Świadomy rodzic – bezpieczne dziecko”

Przejdź do -

Głównymi odbiorcami projektu socjalnego realizowanego przez Dział Usług - Wsparcia Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Dzieci i Młodzieży działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, były rodziny objęte wsparciem tut. Ośrodka, w szczególności rodzice borykający się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi bądź pragnący poszerzyć swoją wiedzę w kierunku umiejętności wychowawczych oraz świadomości praw i obowiązków wynikających z konieczności opieki nad osobami zależnymi.  

Czytaj więcej o: Zakończyła się realizacja projektu socjalnego pn. Świadomy rodzic – bezpieczne dziecko”

Spotkanie Wigilijne podopiecznych MOPS

Przejdź do -

Jak co roku Burmistrz Miasta Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy zorganizowali spotkanie wigilijne dla podopiecznych MOPS: ludzi potrzebujących pomocy, ubogich i samotnych mieszkańców miasta. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Czytaj więcej o: Spotkanie Wigilijne podopiecznych MOPS

Życzenia Świąteczne

Przejdź do -

Nadchodzi cudowny pełen radości czas

Świąt Bożego Narodzenia.

W tych wyjątkowych dniach życzymy

Przeżywania Świąt w otoczeniu przyjaciół,

Zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej atmosfery.

A Nowy Rok 2018 niech będzie wypełniony

sukcesami podjętych wyzwań

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym

oraz spełnieniem najskrytszych marzeń

życzą

Dyrekcja i Pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dębicy

 

Czytaj więcej o: Życzenia Świąteczne

Wigilia i 10-lecie świetlic MOPS

Przejdź do -

W Placówce Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kraszewskiego odbyło się doroczne spotkanie wigilijne podopiecznych „Zgranej Paki”. Zostało ono połączone z uroczystością 10-lecia funkcjonowania w Dębicy pierwszej świetlicy powstałej w 2007 roku na osiedlu Matejki pod patronatem MOPS.

 

Czytaj więcej o: Wigilia i 10-lecie świetlic MOPS

Spotkanie wigilijne w Dziennym Domu Senior +

Przejdź do -

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się Dziennym Domu Senior + przy ulicy Mościckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Sale placówki wypełnili uczestnicy zajęć w tej placówce oraz Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej i zaproszeni goście. Wśród nich: Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta, Katarzyna Rostowska-Machnik, radna Rady Miejskiej w Dębicy, Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS i Marzena Socha, jej zastępca, Agnieszka Kurek z wydziału inwestycji UM w Dębicy, Andrzej Bukowski z wydziału planowania strategicznego UM w Dębicy, Marta Skórska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Piotr Mryczko z firmy Budoinstal, która była wykonawcą remontu w Dziennym Domu Senior + przy ulicy Mościckiego.

 

Czytaj więcej o: Spotkanie wigilijne w Dziennym Domu Senior +