Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2019

W dniu 10 października 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Klubu Integracji Społecznej.

Przez okres 6 miesięcy grupa 10 osób bezrobotnych uczestniczyła w ramach reintegracji społecznej w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologa oraz doradcę zawodowego w Klubie Integracji Społecznej. Ponadto uczestnicy klubu mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach aktywnego poszukiwania pracy, które było prowadzone przez  doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz przedstawicieli z  Centrum Integracji Społecznej i Ochotniczego Hufca Pracy. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy KIS wykonywali prace społecznie użyteczne w warsztacie porządkowym na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich oraz w warsztacie usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Zajęcia w ramach prac społecznie użytecznych były realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.  

Realizowany program dał jego uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy poprzez nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych i w efekcie zwiększył szanse powrotu na rynek pracy.

Na chwilę obecną po zakończeniu aktywizacji społeczno – zawodowej trzy osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy, kolejna oczekuje na podpisanie umowy i rozpoczęcie pracy od miesiąca listopada. Natomiast pozostali uczestnicy oczekują na kursy zawodowe, które pozwolą im zdobyć zatrudnienie z ich obecnymi predyspozycjami i możliwościami.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie