Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2019

Od 1 kwietnia 2019 roku grupa 10 osób bezrobotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy  rozpoczęła zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. W ramach reintegracji zawodowej 4 uczestników KIS wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich, 6 uczestniczek wykonuje prace w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Ponadto uczestnicy klubu odbywać będą co miesięczne zajęcia warsztatowe z psychologiem i pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach reintegracji społecznej.

Uczestnicy KIS przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin. Zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej i prac społecznie użytecznych potrwają do końca września b.r. i są realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie