Terminy wypłat świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że terminy wypłat świadczeń, zawarte są w wydawanych decyzjach administracyjnych. Przysługujące świadczenia, wypłacane są w okresach miesięcznych, a ich realizacja następuje do końca każdego miesiąca.

Udzielanie informacji telefonicznych o indywidualnych wypłatach jest niemożliwe ze względu na ochronę danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

Obowiązkiem Administratora Danych jest przetwarzanie danych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo (art. 5 RODO).