Karta Dużej Rodziny 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla tych rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek, który należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębicy na Dworcu PKP. 

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.

W przypadku rodziców, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej troje dzieci do wypełnienia wniosku niezbędne są dane dzieci (imię i obecne nazwisko, pesel i data urodzenia).

Co ważne – wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek.  O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować  w ich imieniu także dzieci. 

Ponadto wnioski można składać  za pośrednictwem strony internetowej  emp@tia.mrpips.gov.pl.

Wnioski o KDR są do pobrania na stronie internetowej MOPS Dębica w zakładkach: http://www.mops-debica.pl/p,111,druki-i-wnioski-do-pobraniahttp://www.mops-debica.pl/p,80,wymagane-dokumenty-do-otrzymania-karty-duzej-rodziny.

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.