Dzień pracownika socjalnego inaczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2018

Od poniedziałku do piątku w pomocy społecznej trwa „Czarny tydzień”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przyłączył  się do ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej.

Protest organizują Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność". Uczestnicy akcji założyli protestacyjne przypinki.

Protestujący domagają się zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, powiązanej z płacą minimalną przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Postulują również, aby dodatek terenowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej zależał od przeciętnego wynagrodzenia.

Jest to kolejna akcja protestacyjna pracowników pomocy społecznej, gdyż na początku października bieżącego roku  przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się już pikieta w tej samej sprawie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie