APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA DĘBICA - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS DRUGIEGO CZŁOWIEKA-

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy, zwłaszcza starsze, chore, samotne i bezdomne- przebywające na klatkach schodowych, w nieogrzewanych piwnicach i pustostanach czy na terenie ogródków działkowych.

Nie pozostawajmy obojętni na los drugiego człowieka. Zrozumienie problemów i trudnej sytuacji osób potrzebujących, w naszym najbliższym otoczeniu, jest przejawem troski i wrażliwości, a szybka i właściwa reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Każdą informację o osobach starszych, samotnych,  bezdomnych i wszystkich, wymagających pomocy ze względu na swoją trudną sytuacje życiową,  których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy prosimy przekazać:

  • osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12
  • telefonicznie na niżej podane numery telefonów:

 14 670- 50 -06,  

14 681- 35 -90,

14 681- 35 -91 wew. 134.

Godziny urzędowania Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacje można także przekazać do:

  • Dębickiej Straży Miejskiej ul. Ratuszowa 2, tel. 986.

Jednocześnie informujemy, że w wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno- koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.