Rodzina moja przystań – warsztaty dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

                                          

Stowarzyszenie Rozwój Aktywności Społecznej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje od sierpnia br. projekt pt. „Rodzina moja przystań”, w ramach pozyskanych środków z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

Po raz kolejny w dniu 9 października br. członkowie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z tut. Ośrodka oraz z zaprzyjaźnionego Ośrodka Pomocy Społecznej z Ropczycach wzięli udział w warsztatach dla rodziców.

Uczestnicy z zaangażowaniem integrują się podczas warsztatów w ramach dramy cyrkowej dzięki której uczą się rozpoznawania emocji oraz współpracy i otwartości. Udział w warsztatach ułatwi rodzicom zrozumienie niektórych zachowań dzieci oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju i przystosowaniu się do warunków środowiska, które nieustannie się zmienia. Pomoże im również w nawiązywaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji, tworzenia przestrzeni do wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.

W projekcie pt. „Rodzina moja przystań” bierze udział 17 osób dorosłych oraz 30 dzieci z powiatu dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie