Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2018

W dniu 3 października 2018 roku odbyło się zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej w gościnnych ogrodach Dziennego Domu Senior + przy ul. Mościckiego.

Od  kwietnia do września 2018 roku grupa 10 osób bezrobotnych brała udział w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Dębicy. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy KIS wykonywali prace społecznie użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich. Ponadto uczestnicy KIS odbywali cotygodniowe zajęcia warsztatowe z psychologiem  i doradcą zawodowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach reintegracji społecznej.

Realizowany program dał jego uczestnikom możliwość powrotu na rynek pracy, poszerzenia wiedzy poprzez nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych.

Zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej i prac społecznie trwały 6 miesięcy i były realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.  

Podczas spotkania przy grillu zebrani uczestnicy i goście tj. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Pan Ryszard Telega, Zastępca Dyrektora Powiatowego  Urzędu Pracy w Dębicy Pani Katarzyna Rostowska-Machnik, Prezes Zakładu Usług Miejskich Pan Andrzej Osocha, Zastępca Prezesa Zakładu Usług Miejskich Pan Jan Goleń, psychoterapeuta – Pani Anna Gil, doradca zawodowy – Pani Agnieszka Jakubowska- Cetnar oraz realizująca Program kadra MOPS, tj. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Marzena Socha, Kierownik Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej Pani Anna Sozańska oraz koordynator Programu Pani Kinga Chojecka- Krasoń rozmawiali na temat przebiegu Programu i zrealizowanych celach prac społecznie użytecznych i zajęć w Klubie Integracji Społecznej. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie