Wiceminister w Dębicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2018

Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Pracę w schronisku przedstawiła Anna Wójcik, prezes dębickiego koła Towarzystwa.

Razem z Elżbietą Bojanowską placówkę odwiedzili: prof. Józefa Hrynkiewicz, poseł na Sejm RP, Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy a także Mateusz Kutrzeba zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie a zarazem wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy.

Placówka została oddana do użytku 4 lata temu. W schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn przebywa obecnie 75 osób. Jeszcze w tym roku zostanie częściowo oddane do użytku kolejne piętro obiektu. Wszyscy goście byli pełni podziwu dla ogromu wykonanej pracy i podkreślali, że podjęcie się tego zadania wymagało wielkiej odwagi i determinacji ze strony członków koła Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Dębicy oraz wsparcia władz samorządowych miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ściśle współpracuje ze schroniskiem prowadzonym przez Towarzystwo. Dyrektor Małgorzata Kędzior zaprosiła wiceminister Elżbietę Bojanowską do odwiedzenia w przyszłości placówek pomocy społecznej prowadzonych przez MOPS w Dębicy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie