„Rodzina w formie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego trybun życia na wykład, który odbędzie się  24 września 2018 o godz. 10:00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy pok. 18.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:

  1. Jak odżywianie może poprawić naszą wydajność i efektywność w pracy  i szkole,
  2. Wspólne przygotowywanie zdrowych lunch boxów do szkoły i pracy,
  3. Degustacja zdrowych posiłków.

Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.