„Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA od czerwca 2018 roku,  realizuje  projekt pn. „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!” dofinansowany z Fundacji PZU.

W ramach projektu w okresie od czerwca do listopada 2018r. na terenie Placówek Wsparcia Dziennego „ Zgrana Paka” w Dębicy,  odbywać się będą warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży.

Tematyka warsztatów zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości uczestników. Będzie dotyczyła motywacji do podejmowania różnych aktywności, które warto podejmować w celu rozwijania się, mimo napotykanych w życiu trudności. Zostaną do tego wykorzystane różne innowacyjne metody pracy, m.in.: pedagogika cyrku, drama stosowana, grywalizacja, socjoterapia itp. Warsztaty będą miały za zadanie wspomagać wszechstronny rozwój uczestników oraz zachęcać do aktywnego udziału
w społecznym, podejmowaniu bezpiecznych zachowań, organizacji czasu wolnego, itp.

Podsumowaniem działań będzie spotkanie finałowe - Festiwal Fascynacji "Zainspirowani do działania", które odbędzie się w terminie: listopad – grudzień 2018r. Wezmą w nich udział uczestnicy warsztatów. Podczas pokazu talentów uczestnicy zajęć zaprezentują swoje umiejętności i talenty za co otrzymają drobne upominki i dyplomy. Podczas spotkania finałowego zorganizowane zostaną różnego rodzaju warsztaty dot. m.in.: zdrowego żywienia, sztuki cyrkowej, eksperymentów fizyczno-chemicznych, beatboxu, pierwszej pomocy, rękodzieła artystycznego, itp.