MOPR W CHEŁMIE NA WIZYCIE STUDYJNEJ W NASZYM OŚRODKU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2018

W ramach wizyty studyjnej w dniu 07.06.2018r. gościliśmy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie pana Waldemara Kozieła oraz panią kierownik pracy środowiskowej i pracowników socjalnych. Chełmski MOPR realizuje projekt w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Założenia projektu są tożsame z tymi, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach działań podejmowanych w projekcie pn. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”.

Podczas spotkania wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów. Analizowaliśmy różnice organizacyjne w naszych Ośrodkach oraz wzajemnie informowaliśmy się na temat nowo przyjętej organizacji pracy, napotykanych trudnościach oraz jej mocnych stronach.  

Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze, a nam miło było słyszeć słowa uznania od przybyłych gości.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie