„Świadomy konsument - wiem co jem i wiem co kupuję”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego żywienia na wykład, który odbędzie się 16 maja 2018 o godz. 10:00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dębicy pok. 18.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:  jak robić zakupy, by kupić to co zdrowe i nie wydać za dużo pieniędzy, dokładna analiza najpopularniejszych produktów dostępnych w sklepach, ile cukru kryje się w produktach, pomiary wagi i analiza składu ciała.

Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.