Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2018

Od 3 kwietnia 2018 roku grupa 10 osób bezrobotnych rozpoczęła zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy KIS wykonują prace społecznie użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich. Ponadto uczestnicy klubu odbywają cotygodniowe zajęcia warsztatowe z psychologiem i doradcą zawodowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach reintegracji społecznej.

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin.

Zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej i prac społecznie użytecznych potrwają do końca września b.r. i są realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.  

        

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie