„Wpływ diety na samopoczucie, wydajność i efektywność w szkole i w pracy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego żywienia na wykład, który odbędzie się 25 kwietnia 2018 o godz. 10:00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy pok. 18.

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Jak odżywianie może poprawić naszą wydajność i efektywność w pracy i szkole?
  2. Dieta dla mózgu - triki dietetyczne, które poprawią nasze procesy myślowe. 
  3. Wspólne przygotowywanie i degustacja zdrowych posiłków.

Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.