Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy- gościnnie na konferencji „Bliżej Funduszy Europejskich” w Rzeszowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2018

W dniu 17 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart, a także: pan Krzysztof Michałkiewicz- Sekretarz Stanu w MRPiPS, pani Aneta Zaraś- Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pan Mirosław Przewoźnik- Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS oraz przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, pracodawcy jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego

Jednym z punktów konferencji była  debata poświęcona projektom realizowanym w ramach Działania 2.5 PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej   i ich pracowników.

W debacie, reprezentując Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  udział wzięła Kierownik Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej, pani  Anna Sozańska, która przedstawiła realizowany przez MOPS w Dębicy projekt pn. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”.

Podczas debaty omówiła główne założenia projektu oraz jego cel, którym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług. Zaprezentowała również efekty, które udało się do tej pory osiągnąć, a także przebieg realizacji poszczególnych zadań wraz z trudnościami i wyzwaniami, z jakimi trzeba się było zmierzyć podczas realizacji założeń projektowych.

W debacie uczestniczyli również Dyrektor oraz pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, który również realizuje projekt dot. reorganizacji i wdrożenia usprawnień organizacyjnych oraz Dyrektor i pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, z którego kilku pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu specjalizacji finansowanych ze środków EFS PO WER.

Udział w debacie oraz w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi projekty oraz prezentacją dobrych praktyk.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie