DZIEŃ KOBIET w Świetlicy Środowiskowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2018

Dzieci i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”, działającej przy ul. Matejki 7, serdecznie zapraszają rodziców i opiekunów na uroczyste obchody święta Dnia Kobiet.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2018r. o godz. 15.00 w Placówce Wsparcia Dziennego ‘”Zgrana Paka” w Dębicy, ul. Matejki 7.

Po uroczystości odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców. Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.