UWAGA- BARDZO WYSOKIE MROZY!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2018

W związku z okresem zimowym i bardzo niskimi temperaturami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, pozbawione miejsca zamieszkania, dachu nad głową, a także osoby starsze i samotne.

Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem dla tych osób. To właśnie w tym czasie, kiedy sypie śnieg, pojawiają się spadki temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pozostawionych bez środków do życia, pozbawionych jakiejkolwiek pomocy.

Dlatego zwracamy się z apelem do niezwłocznego reagowania i uwrażliwienia się na los osób bezdomnych.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w piwnicach,  w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli służbom miejskim na czas przyjść    z pomocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina adresy i numery telefonów placówek świadczących pomoc bezdomnym.

Schroniska dla mężczyzn:

- Dębica, ul. Słoneczna 1, tel. 14 670-44-71,

- Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 503-615-227

- Rzeszów, ul. Styki 21, tel. 17 852-15-71

- Tarnów, ul. Prostopadła 9a, tel. 0-14 622-39-78,

- Jarosław, ul. Sanowa 11, tel. 16 621-44-76,

- Mielec, ul. Sandomierska 19, tel. 17 586-22-52.

Schroniska dla kobiet:

- Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 503-615-227

- Jarosław, ul. Jasna 4, tel. 16 621-35-76,

- Racławówka 132 k. Rzeszowa, tel. 17 862-30-91.

Informacje dot. osób bezdomnych można zgłaszać do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej 12, tel. 14 670-50-06 oraz tel. 14. 681-35-90.

oraz do Dębickiej Straży Miejskiej ul. Ratuszowa 2, tel.  986.

Jednocześnie informujemy, że w wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno- koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.