MOPS podsumował rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2018

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się spotkanie pracowników ośrodka z Mariuszem Szewczykiem, burmistrzem Dębicy oraz jego zastępcą Wojciechem Iwasieczko. Spotkanie prowadziła Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS.

 

- Podsumowanie ubiegłego roku wypada dla MOPS w Dębicy bardzo korzystnie mimo kumulacji wielu zadań oraz remontów obiektów ośrodka i jego reorganizacji. Remonty spowodowały niedogodności techniczne dla pracowników oraz seniorów a reorganizacja wzbudziła niepokój pracowników przed zmianą. Pomimo tych niedogodności misja naszego ośrodka była z powodzeniem realizowana – powiedziała M. Kędzior.

Tą misją jest zapewnienie mieszkańcom Dębicy socjalnego bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn stały się niesamodzielne.

W dalszej części swojego wystąpienia Małgorzata Kędzior podziękowała pracownikom ośrodka za szczególne zaangażowanie za wytężoną pracę. Podziękowania złożyła Annie Sozańskiej, kierownikowi działu Integracji i Pomocy Środowiskowej, Marzenie Socha, zastępcy dyrektora MOPS a jednocześnie przewodniczącej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kindze Chojeckiej-Krasoń za aktywizację bezrobotnych w Klubie Integracji Społecznej, Alicji Dereń i Annie Sozańskiej, kierownikom działu administracyjnego, Stanisławie Drobot, kierownikowi działu świadczeń rodzinnych, Dorocie Maś za przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny i Dębickiej Karty Trzy Plus, Julicie Skibie, p.o. kierownika działu Usług Wsparcia Seniorów, Osób Niepełnosprawnych, Dzieci i Młodzieży. Renata Plizga i Jadwiga Sak otrzymały podziękowania za organizację pracy w Zespole Usług Opiekuńczych, Domu Seniora i podejmowanie wielu działań mających na celu uatrakcyjnienie jego pracy oraz przyjmowanie wniosków i wydawanie seniorom Dębickiej Karty Seniora.

W ubiegłym roku dział usług opiekuńczych rozpoczął realizację projektu „Seniorom na ratunek”. Podziękowania za tę pracę dla całego zespołu M. Kędzior złożyła na ręce kierownika projektu Agnieszki Krysiak.

Dużym przedsięwzięciem był remont Domu Dziennego Senior +. Na remont tej placówki miasto pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Duże zaangażowanie w remont i organizację pracy placówki wykazali wszyscy pracownicy Domu Dziennego Senior a podziękowanie M. Kędzior złożyła na ręce kierownika Haliny Cholewy.

Kolejne podziękowania dyrektor MOPS złożyła: Beacie Kwiatek, kierownikowi Świetlic Środowiskowych, Katarzynie Gawlik, kierownikowi działu administracyjno-organizacyjnego, Annie Pigóra, prowadzącej bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, Marcie Wronie z działu kadr, Małgorzacie Jaźwińskiej, głównej księgowej MOPS, Agnieszce Gazda, za obsługę prawną, Barbarze Zawalich czuwającej nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

Specjalne podziękowania Małgorzata Kędzior skierowała pod adresem Burmistrza Mariusza Szewczyka i jego zastępcy Wojciecha Iwasieczki „za wspieranie naszej działalności na rzecz osób potrzebujących, za środki, jakie Dębica pozyskała na remont naszego Domu Senior +”.

Życzenia noworoczne i rozmowy zakończyły to sympatyczne spotkanie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie