Projekt „Aktywna rodzina”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

 

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica

realizuje projekt "Aktywna rodzina"

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Główny cel projektu:

Zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia rodziny dla członków 37 rodzin z terenu miasta Dębica poprzez pracę z rodziną i rozszerzenie oferty w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w mieście Dębica oraz zwiększenie liczby miejsc w ww. PWD o 15. 

 

Termin realizacji projektu: od 01.02.2018 roku do 31.07.2019 roku

 

Całkowita wartość projektu: 928 745,50 zł

www.mapadotacji.pl