Zakończyła się realizacja projektu socjalnego pn. Świadomy rodzic – bezpieczne dziecko”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2018

Głównymi odbiorcami projektu socjalnego realizowanego przez Dział Usług - Wsparcia Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Dzieci i Młodzieży działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, były rodziny objęte wsparciem tut. Ośrodka, w szczególności rodzice borykający się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi bądź pragnący poszerzyć swoją wiedzę w kierunku umiejętności wychowawczych oraz świadomości praw i obowiązków wynikających z konieczności opieki nad osobami zależnymi.  

W ramach działań projektowych, uczestnicy brali udział między innymi w warsztatach umiejętności rodzicielskich z uwzględnieniem edukacji prawnej rodziców. Prowadzący spotkania Pani Anna Gil – psycholog, psychoterapeuta i Pani Maria Urzędowska - radca prawny, zaznajamiali uczestników z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz wskazali możliwości kształtowania w rodzinie relacji opartych na wzajemnym szacunku   i zaufaniu, prowadzenia prawidłowego dialogu i budowania więzi rodzic – dziecko. Po spotkaniach grupowych uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

Po zakończonym projekcie, uczestnicy otrzymali upominki świąteczne ufundowane przez Firmę Tikkurila Polska S.A. w Dębicy. Kolejna edycja projektu rozpocznie się w pierwszej połowie 2018 roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie