Spotkanie wigilijne w Dziennym Domu Senior +

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się Dziennym Domu Senior + przy ulicy Mościckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Sale placówki wypełnili uczestnicy zajęć w tej placówce oraz Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej i zaproszeni goście. Wśród nich: Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta, Katarzyna Rostowska-Machnik, radna Rady Miejskiej w Dębicy, Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS i Marzena Socha, jej zastępca, Agnieszka Kurek z wydziału inwestycji UM w Dębicy, Andrzej Bukowski z wydziału planowania strategicznego UM w Dębicy, Marta Skórska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Piotr Mryczko z firmy Budoinstal, która była wykonawcą remontu w Dziennym Domu Senior + przy ulicy Mościckiego.

 

Przybyłych uczestników zajęć w placówce powitała jego kierownik Halina Cholewa. Betlejemskie Światło Pokoju przyniósł do Dziennego Domu Senior + harcmistrz Mateusz Cebula, radny Rady Miejskiej w Dębicy. Przekazał on jednocześnie wszystkim zebranym życzenia świąteczne oraz noworoczne od dębickich harcerzy.

W swoim wystąpieniu Małgorzata Kędzior zaznaczyła, że spotkanie wigilijne odbywa się w wyremontowanym budynku. Na ten cel Gmina Miasto Dębica pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020.

W ramach remontu przeprowadzono termomodernizację budynku, wybudowano nową klatkę schodową, szyb windowy, wyremontowano łazienki, przebudowano i rozbudowano instalację wod-kan i c.o., wymieniono piece centralnego ogrzewania i ciepłej wody itp. Zakupiono również nowy sprzęt rehabilitacyjny oraz utworzono pracownię komputerową wraz z tablicą interaktywną.

„Za te działania, które pozwolą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych poprzez poprawę bezpieczeństwa i poprawę komfortu ich pobytu oraz obniżą koszty utrzymania budynku chciałabym podziękować, także w imieniu naszych seniorów, władzom miasta, projektantom, wykonawcom. Wszystkim składamy życzenia świąteczne i powodzenia w Nowym Roku – powiedziała Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS.

Łamanie się opłatkiem, życzenia świąteczne, wspólne kolędowanie i świąteczny posiłek wypełniły to sympatyczne spotkanie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie