Projekt socjalny ,,Pomocne ręce dla Seniora”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Dębicy w miesiącu październiku 2023 r. zrealizowali projekt socjalny pn. ,,Pomocne ręce dla Seniora”. 

Projekt powstał z myślą o osobach starszych, które są objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, a którym z uwagi na wiek oraz liczne choroby i schorzenia, szczególnie niepełnosprawność ruchową, ciężko jest wykonywać prace gospodarcze oraz prace porządkowe w swoich gospodarstwach domowych.

Młodzież z OHP, która bardzo chętnie przystąpiła do realizacji projektu, u wytypowanych przez Działu Usług Opiekuńczych podopiecznych MOPS, umyła okna oraz zniosła drewno na opał. Tym samym pomogła osobom starszym w wykonywaniu czynności, które sprawiają im największą trudność.

Jesteśmy wdzięczni młodym ludziom za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizację projektu oraz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Pamiętajmy: Pomaganie jest ważne, nie tylko w kontekście pomocy innej osobie, ale także w stosunku do samego siebie. Bezinteresowne pomaganie jest źródłem satysfakcji oraz buduje wartość człowieka.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie