Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2023

W dniu 11 października 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej.

Od  kwietnia do września 2023 roku grupa 10 osób bezrobotnych brała udział w zajęciach  w Klubie Integracji Społecznej w Dębicy. W ramach reintegracji zawodowej pięciu uczestników KIS wykonywało prace porządkowe na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich, a pięć uczestniczek wykonywało pracę w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Uczestnicy zajęć KIS w ramach reintegracji społecznej odbywali cykliczne zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia, w tym epidemii.

Biorących udział w w/w pracach obowiązywała tygodniowa norma czasu pracy, która wynosiła 10 godzin.  Zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej i prac społecznie użytecznych realizowane były dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich w Dębicy. 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie